danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:51:13 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 2631/TB-KHTC
Ngày ban hành : 28/07/2009
Trích yếu : Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp định kỳ về việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế ngày 13/7/2009
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội