danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:17:06 Ngày 24/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 3352/KHTC
Ngày ban hành : 01/10/2009
Trích yếu : Báo cáo tiến độ triển khai đề án thành phần của đơn vị mình cho từng ngành/chuyên ngành và từng khóa theo biểu mẫu
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội