danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:59:45 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 4369/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 21/12/2009
Trích yếu : Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội