danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:33:05 Ngày 24/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 3109/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 29/10/2010
Trích yếu : HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội