danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:43:39 Ngày 18/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tiên tiến
Ký hiệu : 2159 /QĐ-KHCN
Ngày ban hành : 01/08/2011
Trích yếu : V/v phê duyệt đề tài và chủ nhiệm đề tài nhóm B năm 2011 mã số QG.11.03
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội