danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
1968/ĐHQGHN-TCCB 16/6/2017 V/v cung cấp thông tin những trí thức và lãnh đạo tiêu biểu tỉnh Hải Dương
1819/QĐ-ĐHQGHN 1/6/2017 Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
1555/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS, Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành.
1556/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Về việc PGS.TS Trịnh Quốc Toản thôi giữ chức Quyền Chủ nhiệm Khoa Luật
1558/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Cử bà Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS, Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách Khoa Luật từ ngày 1/6/2017
509/QĐ-TTg 17/4/2017 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN
09/2017/TT-BGDĐT 4/4/2017 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
08/2017/TT-BGDĐT 4/4/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
391/QĐ-TTg 31/3/2017 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 23/3/2017 Quy định khóa chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
888/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
868/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
328/QĐ-ĐHQGHN 9/3/2017 Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Minh Hòa giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
574/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Ba giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
573/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Hảo giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
572/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hưng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
418/QĐ-ĐHQGHN 15/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Đăng giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
426/QĐ-ĐHQGHN 15/2/2017 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
408/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
416/QĐ-ĐHQGHN 14/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Lại Quốc Khánh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông