danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
4555/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2017 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
16/11/2017 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
16/11/2017 Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
4151/QĐ-ĐHQGHN 24/10/2017 Kiện toàn nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021
3585/QĐ-ĐHQGHN 19/9/2017 Ngày 19/9/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 3858 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3538/QĐ-ĐHQGHN 15/9/2017 Bổ nhiệm ông Nguyễn Trúc Lê, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
1968/ĐHQGHN-TCCB 16/6/2017 V/v cung cấp thông tin những trí thức và lãnh đạo tiêu biểu tỉnh Hải Dương
1819/QĐ-ĐHQGHN 1/6/2017 Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
1555/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS, Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành.
1556/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Về việc PGS.TS Trịnh Quốc Toản thôi giữ chức Quyền Chủ nhiệm Khoa Luật
1558/QĐ-ĐHQGHN 12/5/2017 Cử bà Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS, Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách Khoa Luật từ ngày 1/6/2017
509/QĐ-TTg 17/4/2017 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN
09/2017/TT-BGDĐT 4/4/2017 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
08/2017/TT-BGDĐT 4/4/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
391/QĐ-TTg 31/3/2017 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 23/3/2017 Quy định khóa chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
888/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
868/QĐ-ĐHQGHN 16/3/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
328/QĐ-ĐHQGHN 9/3/2017 Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Minh Hòa giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
574/QĐ-ĐHQGHN 23/2/2017 Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Ba giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc