danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2296/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
2297/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Lê Bá Lâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
2298/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Trung Kiên giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2299/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Trịnh Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN kiêm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2152/QĐ-ĐHQGHN 11/7/2019 Thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy
2099/QĐ-ĐHQGHN 5/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoàng Linh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
2096/QĐ-ĐHQGHN 4/7/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hòa, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
2078/QĐ-ĐHQGHN 3/7/2019 V/v ban hành Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung
1787/QĐ-ĐHQGHN 10/6/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017
1593/ĐHQGHN-ĐT 24/5/2019 Danh sách cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam
1118/QĐ-ĐHQGHN 18/4/2019 Tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
16/3/2019 Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của ĐHQGHN
718/HD-ĐHQGHN 13/3/2019 Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2019
666/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Đức giữ chức Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN
668/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm ông Trần Trí Trung giữ chức Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế
686/QĐ-ĐHQGHN 12/3/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
278/HD-ĐHQGHN 25/1/2019 Thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025
129/HD-ĐHQGHN 15/1/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN
6330/BNV-CCVC 28/12/2018 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
4404/ĐHQGHN-KHCN 24/12/2018 Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018