TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 15:15:45 Ngày 16/04/2019 GMT+7
Hoàn thiện Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc
Ngày 29/3/2019, tại tỉnh Lào Cai, Văn phòng chương trình Tây Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo báo cáo các kết quả chính của Đề tài “Xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc”, đồng thời, thu thập ý kiến của các nhà quản lý của các tỉnh nhằm hoàn thiện bộ chỉ tiêu này.

 Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học chính thức của đề tài mã số KHCN-TB.25X/13-18 “Xây dựng bộ Chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và lãnh thổ vùng Tây Bắc ”, thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013 - 2018 do ĐHQGHN chủ trì. Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Thanh Tuấn, thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tây Bắc có nhiều lợi thế phát triển với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng các mảnh ghép văn hóa đa dạng, độc đáo của nhiều dân tộc… Mặc dù vậy, trong xu thế cả nước cùng phát triển và hội nhập với thế giới, Tây Bắc lại gặp nhiều trở ngại do nguồn nhân lực địa phương không đủ về số lượng, yếu về chất lượng; hạ tầng kinh tế xã hội chưa đầy đủ; vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lý…, cùng với đó, diễn biến bất thường của thiên tai và khí hậu trong những năm gần đây cũng đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của vùng Tây Bắc. Từ thực tiễn đó, việc theo dõi, đánh giá phát triển bền vững vùng Tây Bắc nhằm phục vụ việc điều chỉnh chiến lược, chính sách phát triển là hết sức cần thiết.

Đề tài “Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và lãnh thổ vùng Tây Bắc” đã xây dựng được bộ chỉ tiêu để theo dõi, giám sát và đánh giá toàn diện tiến trình thực hiện Phát triển bền vững vùng Tây Bắc; đồng thời, cung cấp cơ sở khoa học cho các giải pháp điều chỉnh, quản lý quá trình phát triển vùng. Đề tài được thực hiện từ tháng 5/2017, đến nay, các nội dung đã cơ bản được hoàn thành.

Chủ nhiệm đề tài TS.Nguyễn Thanh Tuấn báo cáo kết quả chính của đề tài

Tại Hội thảo, ngoài báo cáo giới thiệu tổng thể Đề tài, các đại biểu tham dự đã nghe bốn tham luận trình bày các kết quả chính của đề tài, gồm: Các bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Việt Nam; Định hướng xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ; Tiến trình hướng đến phát triển bền vững vùng Tây Bắc (nghiên cứu trường hợp của hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên); và Phần mềm hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh giá và quản lý phát triển bền vững Tây Bắc.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phản biện của các đại biểu tham dự để làm cơ sở tham khảo tiếp theo cho quá trình hoàn thiện bộ chỉ tiêu. Dự kiến, trong tháng 4 năm 2019, một trong các kết quả chính của đề tài là “Phần mềm hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh giá và quản lý phát triển bền vững Tây Bắc” sẽ được tập huấn chuyển giao cho 12 tỉnh và 2 huyện trong địa bàn nghiên cứu vùng Tây Bắc.

 

 Ngọc Tùng - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược