TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức & Sự kiện 02:29:58 Ngày 16/08/2020 GMT+7
Phát triển các lĩnh vực công nghệ mới, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của Đại học Quốc gia Hà Nội
(Toàn văn tham luận của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đăng trong Kỉ yếu Đại hội đại biểu lần thứ 6 Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kì 2020 - 2025) (15/08/2020)
Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ngày làm việc thứ nhất
Chiều 15/8/2020, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc và diễn ra ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (15/08/2020)
Các cơ chế, chính sách phát triển nguồn lực KH&CN phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển giao KH&CN ở Đại học Quốc gia Hà Nội
Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong giai đoạn 2016-2020 vừa qua cho thấy các Ban chức năng và các đơn vị thành viên, trực thuộc đã triển khai tốt công tác thể chế hoá các chủ trương, định hướng của Đảng bộ ĐHQGHN, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vựckhoa học và công nghệ (KH&CN).  (15/08/2020)
Một số hình ảnh các hoạt động nổi bật ĐHQGHN giai đoạn 2015 – 2020
Giai đoạn 2015-2020, là giai đoạn ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo nước nhà, với nhiều sáng kiến và thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. ĐHQGHN đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định uy tín, danh tiếng học thuật, luôn giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam, ghi danh vào nhóm các trường đại học hàng đầu Châu Á và thế giới. (14/08/2020)
Đại học Quốc gia Hà Nội: Trách nhiệm quốc gia
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ. Sau hơn 27 năm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Thủ tướng Chính phủ ban hành, ĐHQGHN đã trải qua các giai đoạn phát triển, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định uy tín, danh tiếng học thuật, luôn giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam, ghi danh vào nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới. (14/08/2020)
Hoạt động khoa học và công nghệ với trọng trách quốc gia
ĐHQGHN đã thực hiện có hiệu quả việc kết nối thực thể thông qua sử dụng cơ sở vật chất chung; kết nối con người thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; kết nối học thuật thông qua phối hợp đào tạo và triển khai các nghiên cứu chung, liên ngành; kết nối số thông qua việc phát triển hạ tầng công nghệ thống nhất (14/08/2020)
Phát huy tối đa thế mạnh đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo nhân tài cho đất nước
Hình thành trên cơ sở kế thừa tinh hoa và truyền thống học thuật phong phú của ĐH Đông Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trình độ cao, ngang tầm khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế, làm nòng cột và đầu tàu đổi mới cho hệ thống giáo dục nước nhà. (14/08/2020)
Tiên phong đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
Không chỉ tiên phong trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt như đã nói tới ở trên, ĐHQGHN cũng tiên phong trong cả nước xác định phát triển theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu, gắn đào tạo với nghiên cứu, với việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học.  (14/08/2020)
Kiên định mục tiêu giữ vững chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Các chương trình đào tạo của ĐHQGHN được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. ĐHQGHN thực hiện triết lý đào tạo thông qua nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu (NNC) để đào tạo trình độ cao và phát triển tiềm lực KHCN. (14/08/2020)
Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề đào tạo thích ứng cuộc cách mạng số
Việc phát triển các ngành mới có tính liên ngành, mũi nhọn trong những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mà xã hội có nhu cầu cao về nguồn nhân lực, cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 đang được ĐHQGHN chú trọng đặc biệt và có sự đột phá. (14/08/2020)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược