TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐÀO TẠO 15:21:02 Ngày 03/12/2020 GMT+7
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2020 – 2021
 (20/08/2020)
Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của ĐHQGHN
 (20/08/2020)
Danh mục các chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN
 (20/08/2020)
Danh mục các chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
 (20/08/2020)
Danh mục các chương trình đào tạo đại học tại ĐHQGHN
 (20/08/2020)
ĐÀO TẠO HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
 (27/02/2020)
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH VỀ ĐÀO TẠO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020
 (19/07/2019)
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2018 – 2019
 (01/03/2019)
CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỦA ĐHQGHN (tính đến tháng 12/2018)
 (06/12/2018)
Số liệu thống kê về công tác đào tạo
 (06/12/2018)
Các bài đã đăng
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược