TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 18:52:21 Ngày 10/01/2020 GMT+7
Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày 10/1/2020, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười chín Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

Cùng tham gia chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Trong đó, công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả nổi bật; các công tác trọng tâm trong quí IV và năm 2019 đã hoàn thành. Bí thư Đảng ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành đối với các báo cáo và văn bản dự thảo đã trình bày tại Hội nghị. Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trong năm 2020 cần có sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ ĐHQGHN. Đó là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN và Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của ĐHQGHN; di dời một phần của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đến Hòa Lạc; tiếp tục khởi động một số hạng mục mới tại Hòa Lạc, đổi mới công tác đào tạo và hoạt động giảng dạy, ...

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua Nghị quyết về một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quí I năm 2020 của Đảng bộ ĐHQGHN; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2019; Báo cáo Kết quả thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Chương trình làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN 2020; Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.  Ban chấp hành Đảng bộ đã thảo luận và thông qua chủ trương và kiện toàn bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kì 2015 – 2020; giao Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo qui định, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà nội xem xét quyết định. Hội nghị giao Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN chỉ đạo hoàn thiện các văn bản và chỉ đạo thực hiện.

Trong Quí IV vừa qua, Đảng ủy ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng bộ ĐHQGHN. Trong đó, một số kết  quả cụ thể bao gồm: Đảng ủy các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới, xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược, trình Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lớp bồi dưỡng công chức, viên chức diện quy hoạch lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của ĐHQGHN cho gần 200 cán bộ diện quy hoạch và Lớp bồi dưỡng Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và đối ngoại dành cho lãnh đạo cấp cơ quan, đơn vị của ĐHQGHN; chỉ đạo triển khai khảo sát đánh giá Quy chế đào tạo hiện có (bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ); Tổ chức hậu kiểm và tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh sau đại học năm 2019; Ban hành các chương trình đào tạo điều chỉnh của Khoa Y dược và Khoa Luật; Chỉ đạo hoàn thành thuyết minh, tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2020; Hoàn thành đánh giá hiệu quả khoa học và công nghệ các đơn vị giai đoạn 2016 - 2019, kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Ireland như: Tổ chức Triển lãm Giáo dục Ireland trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHQGHN với ĐSQ Ireland tại Việt Nam và Cơ quan giáo dục Ireland; hoàn thành các hoạt động trong khuôn khổ Dự án VIBE; tổ chức Lễ tổng kết và trao chứng chỉ cho học viên Dự án VIBE pha 1; đề nghị tài trợ Dự án pha 2 giai đoạn 2020 - 2021, ...

Trong quí IV, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN tập trung chỉ đạo triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của ĐHQGHN năm 2019. Trong quý, toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã có 37 quần chúng được kết nạp đảng, trong đó có 16 sinh viên; 51 đảng viên dự bị được chuyển chính thức; xóa tên 01 đảng viên.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ĐHQGHN đã triển khai thực hiện và hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm lớn được Đảng ủy thông qua. Toàn ĐHQGHN có 47 chỉ tiêu kế hoạch được đánh giá ở Khối các đơn vị đào tạo và nghiên cứu và 3 chỉ tiêu chung được đánh giá ở khối các đơn vị phục vụ và dịch vụ, trong đó: 34/47 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; 13 chỉ tiêu không hoàn thành nhiệm vụ trong đó chủ yếu ở mảng KHCN (6/11 chỉ tiêu không hoàn thành); Đào tạo (5/17 chỉ tiêu không hoàn thành); Kiểm định chất lượng (2/5 chỉ tiêu không hoàn thành).

Với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch đã giúp gia tăng vị thế của ĐHQGHN qua các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Đảng ủy ĐHQGHN đề ra một số kế hoạch cụ thể như sau:  Tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025. Xây dựng Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025); Xây dựng Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động về ĐHQG phù hợp với Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Điều chỉnh, sắp xếp tổ chức; cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành, phù hợp với Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG; Đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng cá thể hoá và số hoá; Xây dựng quy chế đào tạo mới ở các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Chuẩn bị phương án tuyển sinh đại học 2021; Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng xây dựng đại học số hóa và đổi mới sáng tạo; Chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn xã hội hoá; Xây dựng một Khu tái định cư, tiếp tục giải phóng mặt bằng và xây dựng một số công trình thiết yếu.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, đã xây dựng, ban hành và thưc hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng ủy ĐHQGHN.

Về công tác xây dựng Đảng năm 2019, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ đảng viên có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống TCCSĐ trực thuộc thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát triển phù hợp với sự phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN.

Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt, Ban Tổ chức Đảng ủy đã tiến hành công tác xét đề nghị kết nạp, chuyển đảng chính thức, phát thẻ, đổi thẻ, trao tặng huy hiệu đảng, chuyển sinh hoạt Đảng… cho đảng viên theo đúng quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; công tác kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN được tăng cường, nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, Điều lệ Đảng, thực hiện chính sách về quản lý tài chính, tài sản của các cấp ủy đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Công tác tuyên giáo - dân vận được tăng cường, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn Đảng bộ.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ có nhiều đổi mới. Đảng ủy ĐHQGHN không chỉ đề ra chủ trương mà còn chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện, quan tâm đến việc đề ra các giải pháp, lựa chọn các giải pháp đột phá để chỉ đạo thực hiện. Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy chú trọng tới việc phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng. Lãnh đạo ĐHQGHN luôn bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác; đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, HSSV, các TCCSĐ và tổ chức chính quyền cấp dưới để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện bằng chủ trương, nghị quyết, kết luận đã đề ra.

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Hội nghị lần thứ mười tám Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 17

- Hội nghị lần thứ mười sáu Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Hoàn thiện tổ chức, nhân sự để phát triển ngang tầm nhiệm vụ

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Bàn thảo cơ chế tự chủ đại học và thu hút cán bộ khoa học đầu ngành

- Nửa nhiệm kì V: Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thông qua 4 định hướng trọng tâm năm học 2018 - 2019

Hội nghị lần thứ XII BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Phát huy sâu rộng mô hình tự chủ của ĐHQG

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thúc đẩy phát triển ĐH thông minh, số hóa

 Ngọc Diệp - Ngọc Tùng - VNUMedia
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược