TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 05/11/2014 GMT+7
Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2014 của ĐHQGHN
Triển khai Quy định hằng năm về xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN thông báo kế hoạch xét tặng giải thưởng KH&CN năm 2014 và đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
1. Triển khai quy trình xét tặng Giải thưởng Công trình KH&CN tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng KH&CN của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN năm 2014 theo Quy định về Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN đã ban hành theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 3/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.
2. Các đơn vị thành viên, trực thuộc tổ chức xét Giải thưởng tại các Hội đồng cấp cơ sở; Hoàn thành và báo cáo kết quả về ĐHQGHN (qua Ban KHCN) trước ngày 5/11/2014.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị, triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch.
 MH - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược