TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 02:24:23 Ngày 25/06/2019 GMT+7
Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc ĐHQGHN

Triển khai Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018 về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN thông báo về việc xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Về đối tượng được hỗ trợ: người học đang học tập tại ĐHQGHN tính đến ngày 31/12/2018.  

2. Về thời điểm công trình công bố quốc tế và đăng ký SHTT được xem xét hỗ trợ: từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (bài báo quốc tế phải được xuất bản chính thức, có số trang, volume,…).  

3. Các quy định khác thực hiện theo Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018.

Hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ gửi về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 15/01/2019. Bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: hoanhtuan@vnu.edu.vn.

Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018

 VNU Media - Ban KH&CN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược