TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 26/01/2019 GMT+7
(25/01/2019) Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức...

Kính gửi: Đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 6330/BNV-CCVC ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ về góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Để có cơ sở tổng hợp, góp ý các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị nghiên cứu văn bản và góp ý cho các nội dung tại dự thảo Thông tư nêu trên.

Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về ĐHQGHN trước ngày 25/01/2019; đồng thời qua địa chỉ email: binhld@vnu.edu.vn

>>> Tải về Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ

 VNU Media - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược