TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chốt số liệu thống kê năm học 2011 - 2012
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Để cập nhật các số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp số liệu thống kê tới các cơ quan bộ, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị báo cáo thống kê định kỳ 6 tháng cuối năm 2011, chốt số liệu đến ngày 31/12/2011 và khai báo qua Hệ thống thông tin tích hợp của ĐHQGHN. Thời hạn hoàn thành khai báo qua mạng trước ngày 07/01/2011.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng thời gian và tiến độ nêu trên, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN về các số liệu thống  kê của đơn vị.
ĐHQGHN giao Ban Thanh tra phối hợp Văn phòng, Ban Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin tiến hành kiểm tra, giám sát việc cung cấp các thông tin, số liệu khai báo qua mạng của đơn vị.
Trân trọng thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

(đã ký)

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược