TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm Phó, Chánh Văn phòng ĐHQGHN
Ngày 13/1/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm Phó, Chánh Văn phòng ĐHQGHN sau:
Quyết định số 126/QĐ- ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Lộc, giảng viên chính, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN, giữ chức Chánh Văn phòng ĐHQGHN;
Quyết định số 148/QĐ- ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Mai Hoàng Anh, chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN.

 

 BT - Ban Tổ chức Cán bộ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược