TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sáp nhập TTNC Biến đổi Toàn cầu vào TTNC Tài nguyên và Môi trường
Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về tổ chức và nhân sự của TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sau:
Quyết định số 61/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/1/2014 về việc Sáp nhập Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu vào Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường;
Quyết đinh số 90/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/1/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Cự kiêm giữ chức PGĐ TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

 

 BT - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược