TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học
Ngày 20/3/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN làm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học. Quyết định cụ thể dưới đây:
 Minh Tùng - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược