TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Tuyển sinh 22:34:03 Ngày 05/02/2014 GMT+7
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, sau đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Số

TT

Đơn vị đào tạo

Sau đại học

Đại học

THPT chuyên

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Chính qui

Bằng kép CQ

VLVH

1

Trường ĐH Công nghệ

310

25

700

100

 

 

2

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

750

95

1170

50

200

450

3

Trường ĐH Khoa học Xã hội   và Nhân văn

835

125

1500

200

500

 

4

Trường ĐH Ngoại ngữ

200

20

1120

300

500

360

5

Trường ĐH Kinh tế

700

20

500

400

 

 

6

Trường ĐH Giáo dục

320

20

270

120

100

 

7

Khoa Luật

350

25

300

100

50

 

8

Khoa Y Dược

 

 

100

 

 

 

9

Khoa Sau đại học

90

 

 

 

 

 

10

Khoa Quản trị kinh doanh

160

 

 

 

 

 

11

Viện Tin học Pháp ngữ

40

 

 

 

 

 

12

Viện Việt Nam học                  và Khoa học phát triển

 

10

 

 

 

 

13

Trung tâm Nghiên cứu            Tài nguyên  và Môi trường

 

05

 

 

 

 

 

Tổng số

3755

345

5660

1270

1350

810

Ghi chú:

- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học: không tuyển sinh liên thông từ cao đẳng.

- Trường ĐH Giáo dục: Chỉ tiêu đại học chính quy đã trừ 30 chỉ tiêu tuyển vượt năm 2013;

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Chỉ tiêu đại học chính quy đã trừ 210 chỉ tiêu tuyển vượt năm 2013;

- Trường ĐH Ngoại ngữ: Chỉ tiêu đại học chính quy đã trừ 80 chỉ tiêu tuyển vượt năm 2013; Chỉ tiêu THPT chuyên đã trừ 20 chỉ tiêu tuyển vượt năm 2013.

 

 Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược