TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:44:13 Ngày 07/10/2013 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Khánh
Tên đề tài luận án: “Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2006”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ THỊ KHÁNH             

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 24/12/1977                                                                      

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3670/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2006”

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Xuân Lý; PGS.TS Đoàn Minh Huấn

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược