TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:05:04 Ngày 07/01/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Đào
Tên đề tài luận án: A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences (Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Bùi Thị Đào   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/09/77                                    

4. Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4153/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ 29/01/2013 đến 30/9/2013

7. Tên đề tài luận án: A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences (Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hữu Mạnh; TS. Nguyễn Đức Hoạt

Xem thông tin chi tiết.                                 

 VNU Media - VNU-ULIS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược