TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 19:01:40 Ngày 26/02/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Khánh
Tên đề tài luận án: “Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN KHÁNH                           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/11/1978                                                                      

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án:Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian”

8. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học               

9. Mã số:  62 46 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Khắc Minh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược