TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:22:01 Ngày 12/03/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thu Hiền
Tên đề tài luận án: “Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THU HIỀN      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/5/1978                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 149/SĐH, ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định cho phép tạm ngừng học tập số 1892/QĐ-SĐH, ngày 27/5/2009, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn từ  01/6/2009 đến ngày 01/6/2011.

- Quyết định cho phép gia hạn số 570/QĐ-SĐH, ngày 12/7/2011, của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, thời hạn từ 06/7/2011- 06/7/2012.

- Quyết định trả về cơ quan số 593/QĐ-SĐH ngày 06/7/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV.

7. Tên đề tài luận án: “Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông”

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                  

9. Mã số: 62 22 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Kim Sơn; GS.TS Trần Ngọc Vương

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược