TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 18:37:05 Ngày 18/04/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ANH

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 18/04/1978

4.     Nơi sinh: Hải Phòng

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  .              

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược