TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 18:12:42 Ngày 01/07/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trịnh Văn Định
Trương Lương-hình mẫu của tiểu loại nhân vật đế sư trong trước tác các tác giả nhà nho (Khảo sát nguồn tư liệu Trung Quốc và Việt Nam)

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH VĂN ĐỊNH            

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 27/01/1982

4.   Nơi sinh: Hải Phòng

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: Trương Lương-hình mẫu của tiểu loại nhân vật đế sư trong trước tác các tác giả nhà nho (Khảo sát nguồn tư liệu Trung Quốc và Việt Nam)

8.   Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                             

9.   Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Vương

Xem thông tin chi tiết.


 Lợi Ngọc - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược