TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2015
Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 24/3/2014, ĐHQGHN đã ban hành công văn số: 916/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2015
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN (đề tài A/B) năm 2015 như sau:
1. Thời gian tiếp nhận đề xuất: 15/4/2014
2. Mẫu đề xuất (mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm,…) trong phụ lục đính kèm.
3. Các nhiệm vụ được ưu tiên
3.1. Đề tài có nội dung thuộc 5 chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN:
- Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam;
- Nghiên cứu khoa học tính toán tin – sinh – dược;
- Tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo;
- Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam;
- Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế.

(khung chương trình xem tại website ĐHQGHN:  http://www.vnu.edu.vn/home/?C2497 )

3.2. Đề tài nghiên cứu gắn với việc sử dụng hiệu quả các dự án đã đầu tư của ĐHQGHN và các đơn vị.

3.3. Đề tài nghiên cứu có khả năng gia tăng công bố quốc tế.
Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học để tham gia đề xuất nhiệm vụ đúng thời hạn quy định./.

 Minh Phương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược