TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Công nghệ

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1. 

QG.15.21

Phát triển các phương pháp tối ưu giải quyết các bài toán liên quan đến chuỗi protein

TS. Đặng Thanh Hải

Trường ĐHCN

- Một mô hình dự báo biến đổi protein sau tổng hợp có khả năng tích hợp các nguồn thông tin sinh – lý liên quan đêna protein và các cơ sở dữ liệu hữu ích liên quan.

- Một mô hình dự đoán tương tác giữa các protein

Bài báo: 01 bài báo quốc tế ISI;  01 bài báo quốc tế  không thuộc ISI; 01 bài báo trong nước

Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS, 02 thạc sỹ

1/2015-1/2017

2. 

QG.15.22

Phát triển các kỹ thuật tiên tiến khai phá mẫu từ nhật ký sự kiện, xây dựng phần mềm và khung ứng dụng thử nghiệm tại doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Hà Quang Thụy

Trường ĐHCN

- Khung ứng dụng thử nghiệm khai phá quy trình tại một doanh nghiệp Việt Nam

- 02 môdul phần mềm khai phá mẫu và liên quan  từ nhật ký sự kiện

- 02 module phần mềm phù hợp với công cụ proM

- 01 khung ứng dụng thử nghiệm khai phá quy trình tại 01 doanh nghiệp Việt Nam

Bài báo: 01 bài báo ISI; 02 bài báo quốc tế thuộc Scopus

Đào tạo:  Hỗ trợ đào tạo 02 NCS, 03 thạc sỹ, 05 cử nhân

1/2015-1/2017

3.

QG.15.23

Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê dựa vào thông tin cú pháp phụ thuộc

TS. Nguyễn Văn Vinh, Trường ĐHCN

Bài báo: 01 bìa báo tạp chí hoặc hội nghị  trong nước

Báo cáo: 03 Báo cáo khoa học đăng kỷ yếu Hội nghị quốc tế có phản biện (SCORPUS/ISI index)

-         Hệ thống dịch tự động thủ nghiệm tiếng Việt sang tiếng Anh với dữ liệu khoảng 200.000 cặp câu song ngữ Việt Anh

Đào tạo: Hỗ trợ 02 NCS; 01 học viên Cao học

1/2015-1/2017

4.

QG.15.24

Mô phỏng và mô hình hóa các pha trong hệ lượng tử kích thước nano và khả năng ứng dụng trong thông tin lượng tử

TS. Đặng Đình Long

Trường ĐHCN

- Mô hình hóa được các hệ lượng tử kích thước như mạng quang học, các hệ spin thấp chiều;

- Mô phỏng và chỉ ra các tham số vật lý như hình dạng, trường ngoại, ảnh hưởng lên các hệ lượng tử

Bài báo: 01 bài báo ISI; 02 bài báo trong nước

Đào tạo: 01 thạc sỹ.

1/2015-1/2017

5.

QG.15.25

Nghiên cứu, phát triển thuật toán tìm kiếm bầy đàn trong hệ thống mạng cảm biến không dây di động trong giám sát thảm họa công nghiệp

TS. Phạm Minh Triển,

Trường ĐHCN

- Phần mềm mô phỏng đánh giá tìm kiếm nguồn rò rỉ trong thảm họa công nghiệp sử dụng Matlab, C/C++

- 02 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế EE/IEICE/SCOPUS;

- 01 bài báo trong nước

- Hỗ trợ 01 NCS;

1/2015-1/2017

6.

QG.15.26

Nghiên cứu chế tạo vật liệu chuyển tiếp dị chất cấu trúc nano ứng dụng trong các linh kiện quang-điện

TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Trường ĐHCN

- Mẫu màng vật liệu chuyển tiếp dị chất khối cấu trúc Nano trên cơ sở các polyme dẫn và nano tinh thể TiO2.

- Linh kiện pin mặt trời hữu cơ sử dụng vật liệu dị chất khối cấu trúc Nano…

- Phương pháp công nghệ chế tạo vật liệu chuyển tiếp dị chất khối cấu trúc Nano

- 01 bài báo quốc tế ISI

- 01 bài báo trong nước

- 01 thạc sỹ

1/2015-1/2017

7.

QG.15.27

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm mô đun truyền năng lượng không dây trên dải sóng siêu cao tần ở khoảng cách gần, dùng cho hệ thống khai thác năng lượng mặt trời

PGS.TS. Bạch Gia Dương,

Trường ĐHCN

- 01 bộ tạo dao động dải tần 2.4 GHz tới 2.6 GHz nguồn nuôi 12V một chiều (tương đương nguồn ăqui 12V từ pin năng lượng mặt trời)

- 01 Modun công suất phát 100W ở dải sóng 2.45 GHz sử dụng LDMOS

- Antenna phát mảng 04 phần tử

- Bộ thu chỉnh lưu bao gồm antenna mảng thu 04 phần tử, bộ phối hợp trở kháng, bộ lọc, bộ chỉnh lưu siêu cao tần

- Bản thiết kế tuyến phát, antenna phát và rectenna

- Bảng đánh giá hiệu suất truyền năng lượng ở khoảng cahs từ 0.5m tới 10m

- 01 bài báo quốc tế ISI

- 01 bài báo trong nước

- 01 báo cáo hội nghị quốc tế

- Hỗ trợ đào tạo 02 NCS; 01 thạc sỹ

1/2015-1/2017

8.

QG.15.28

Nghiên cứu, chế tạo la bàn từ điện tử hàng hải dựa trên hiệu ứng từ  giảo – áp điện

PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang, Trường ĐHCN

- La bàn điện tử dựa trên hiệu ứng từ giảo áp điện có tích hợp mạch điện tử hiện thị số với độ phân giải từ trường Trái đất 10-4 Oe và độ chính xác góc phương vị Bắc 10-2 độ

- 02 bài báo quốc tế ISI

- 01 đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp/giải pháp hữu ích

- 01 tiến sĩ

- 02 thạc sĩ

1/2015-1/2017

9.

QG.15.29

Phân tích, khai phá dữ liệu dạy học và thông tin phản hồi của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo

 

TS. Phan Xuân Hiếu, Trường ĐHCN

-     01 bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus

-     01 bài báo quốc tế không thuộc hệ thống ISI/Scopus

-     01 bài báo trong nước;

-     01 báo cáo hội nghị quốc tế;

-     01 modul phần mềm tích hợp kỹ thuật phân tích và khai phá dữ liệu giáo dục và dữ liệu phản hồi của sinh viên

-     01 bản dự thảo đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học ..

-     Hỗ trợ 02 NCS, 02 học viên cao học

1/2015-1/2017

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược