TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

 TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.42

Nghiên cứu mối tương quan giữa kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả thi bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung và kết quả học tập năm thứ I – (Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm thứ I của ĐHQGHN)

TS. Sái Công Hồng

1. Kết quả khoa học:

- Đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập môn học, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả thi đại học của sinh viên năm thứ I.

- Các căn cứ xác định giá trị dự đoán của kết quả học tập môn học, thi tốt nghiệp của học sinh phổ thông về năng lực được tuyển vào học bậc đại học của sinh viên năm thứ I

- Đánh giá tương quan giữa kết quả thi đại học và kết quả học tập năm thứ I của sinh viên

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 bản kiến nghị gửi Bộ GD&ĐT về đổi mới tuyển sinh

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược