TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2017

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số đề tài

Chủ trì/Đơn vị

Lĩnh vực

Ngành/Liên ngành

Kết quả khoa học

 
 
 

1

Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của các hóa chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng khoáng sét tự nhiên biến tính bởi oxit kim loại

QG.17.27

TS. Nguyễn Minh Phương

KHTN

Trái đất - Môi trường

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

 

2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite cơ kim halogen trên cơ sở các cation hữu cơ khác nhau ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

QG.17.26

TS. Trương Thanh Tú

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

 

3

Nghiên cứu xử lý và ổn định bùn thải sinh hoạt đô thị và tái sử dụng đất trong nông nghiệp

QG.17.25

PGS.TS. Bùi Duy Cam

KHTN

Hóa học

- 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/SCOPUS
- 01 giải pháp hữu ích

 

4

Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước biển sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh mắt, xoang, miệng.

QG.17.24

TS. Nguyễn Đình Nguyên

KHTN

Trái đất - Môi trường

- Vùng nguồn nước biển sâu với  nguồn gốc theo thành phần đồng vị và tốc độ dòng dưới 05cm/s và đặc trưng thành phần lý - hóa - sinh làm nguyên liệu bào chế thuốc xịt mũi, nước rửa vết thương, nước xúc miệng.
- Đặc điểm thành phần  hóa - lý - sinh nước biển nguyên liệu tại vùng nguồn từ mặt xuống dưới sâu theo T, độ muối khoáng hóa và thang độ sâu(theo tiêu chí của ngành dược).
- 1 giải pháp hữu ích.
- 01 bài báo trong nước, 01 ThS

 

5

Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

QG.17.23

PGS.TS. Đặng Văn Bào

KHTN

Trái đất - Môi trường

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Luận cứ khoa học về điều kiện hình thành, phát triển và tiêu chí, dấu hiệu cho việc xác định quy luật phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;
- Sơ đồ phân bố hang động núi lửa khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tỉ lệ 1/250.000 và một số khu vực trọng điểm tỉ lệ 1/25.000;
- Định hướng và giải pháp bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái trong vùng phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

6

Nghiên cứu tương tác giữa Phytolith và cacbon hữu cơ trong đất lúa đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp ứng dụng

QG.17.22

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

KHTN

Trái đất - Môi trường

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Báo cáo khoa học về mức độ tích lũy phytolith, hệ số tương quan giữa phytolith và cacbon hữu cơ trong môi trường đất lúa Đồng bằng Sông Hồng;
- Bộ số liệu về hàm lượng các khoáng chất dinh dưỡng chứa trong phytolith và tốc độ giải phóng nguồn dinh dưỡng này dưới tác động của cacbon hữu cơ trong đất lúa đồng bằng Sông Hồng;
- Quy trình phân tách cacbon hữu cơ nhằm nâng cao khả năng hòa tann khoáng phytolith và giải phóng các chất dinh dưỡng làm tăng độ phì nhiêu cho đất trồng lúa đồng bằng sông Hồng;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

7

Nghiên cứu phát triển giá thể mang vi sinh vật dạng chuyển động ứng dụng xử lý nước thải sinh hoạt mô hình pilot

QG.17.21

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

KHTN

Trái đất - Môi trường

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 Giải pháp hữu ích;
- Quy trình công nghệ xử lý bậc 2,3 dùng để xử lý chất thải chứa chất hữu cơ bằng kỹ thuật màng vi sinh chuyển động;
- Quy trình chế tạo vật liệu màng vi sinh chuyển động và 3kg vật liệu;
- Mô hình pilot đồng bộ xử lý nước thải sinh học có sử dụng màng vi sinh trôi nổi công suất 5m3/ngày đêm phục vụ đào tạo, lắp đặt tại 334 Nguyễn Trãi, Thanh XUân, Hà Nội;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

8

Nghiên cứu tích hợp viễn thám, hệ thông tin địa lý và mô hình khai phá dữ liệu trong đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông

QG.17.20

TS. Bùi Quang Thành

KT-CN

CNTT-KHTT

- 01 bài báo ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Mô hình tích hợp viễn thám, GIS với mô hình khai phá dữ liệu phục vụ đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông;
- Kết quả phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của chúng tới nguy cơ mắc bệnh sốt rét ở tỉnh Đăk Nông;
- Kết quả đánh giá nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông;
- Bản đồ nguy cơ mắc bệnh sốt rét tỉnh Đăk Nông tỷ lệ 1/100.000;
- Các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sốt rét tại tỉnh Đăk Nông;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

9

Phân tích hệ gên các chủng viruts HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam

QG.17.19

TS. Nguyễn Văn Sáng

KHTN

Sinh học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Phân lập được 2-3 chủng virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam;
- Các dẫn liệu phân tích hệ gen của 2-3 chủng HAdV chính gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam trong đó chỉ ra được tốc độ tiến hóa của HAdV ở Việt Nam so với chủng gốc;
- 01 ThS.

 

10

Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị đo pH trong dung dịch thải và tiềm năng sinh khí metan từ chất thải công nghiệp chế biến thực phẩm

QG.17.18

GS.TS. Phạm Hùng Việt

KHTN

Hóa học

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hệ thiết bị đo pH/đo hô hấp;
- Thiết bị kiểm tra BMP;
- Bảng danh sách về tiềm năng sinh khí metan của các nguồn thải khác nhau từ ngành công nghiệp thực phẩm;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

11

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết một số dạng asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp ghép nối HPLC-ICPMS

QG.17.17

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

KHTN

Hóa học

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Các điều kiện tách và xác định một số dạng asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp HPLC-ICP/MS;
- Phương pháp xác định lượng vết một số dạng của asen trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp HPLC-ICP/MS;
- Đào tạo 01 ThS.

 

12

Nghiên cứu khả năng kiểm soát đường huyết từ dịch chiết cây lô hội qua hình thức dung nạp thức ăn trong điều trị bệnh tiểu đường

QG.17.16

TS. Đỗ Thị Việt Hương

KHTN

Hóa học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Quy trình điều chế các cặn chiết từ cây lô hội nhằm thu được hiệu suất sản phẩm tối đa;
- Quy trình phân lập các hợp chất tinh khiết có hoạt tính sinh học;
- Báo cáo kết quả nghiên cứu thu được từ đề tài trên mô hình chuột tiểu đường type II;
- Đào tạo 01 ThS.

 

13

Chế tạo cảm biến sinh học glucose thế hệ mới không sử dụng enzyme trên nền vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni

QG.17.15

TS. Nguyễn Xuân Viết

KHTN

Hóa học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hệ vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni ứng dụng trong cảm biến sinh học glycose thế hệ mới không sử dụng enzyme;
- Quy trình chế tạo đầu đo cảm biến glucose không sử dụng enzyme thế hệ mới trên nền vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni. Thu được đầu đo hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc xác định đường huyết;
- Cảm biến sinh học glucose không sử dụng enzyme;
- Đào tạo 01 ThS.

 

14

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và định hướng ứng dụng của màng trao đổi Anion Hydroxyl

QG.17.14

TS. Nguyễn Văn Thức

KHTN

Hóa học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI (SCIE);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Quy trình chế tạo màng trao đổi anion hydroxyl quy mô phòng thí nghiệm;
- 02 tấm màng trao đổi anion hydroxyl;
- Đào tạo 01 ThS

 

15

Tổng hợp thư viện các hợp chất peptidomimetic phục vụ tìm kiếm thuốc mới chữa Parkinson và alzheimer

QG.17.13

TS. Mạc Đình Hùng

KHTN

Hóa học

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 02 thư viện peptidomimetics mới (10 chất thư viện 1; 30 chất thư viện 2);
- Bộ dữ liệu phổ 1H; 13C NMR của các chất tổng hợp được;
- Hồ sơ hoạt tính sinh học thử nghiệm trên tế bào;
- Hỗ trợ đào tạo 1 NCS; đào tạo 01 ThS.

 

16

Nghiên cứu mở và điều khiển khe năng lượng của kênh dẫn grapheme để thiết kế linh kiện nano

QG.17.12

TS. Nguyễn Tiến Cường

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Kênh dẫn dạng dải grapheme lai hóa Armchair-Zigzag trong cảm biến hấp thụ khú/transistor;
- Bộ hồ sơ thiết kế cảm biến sử dụng kênh dẫn grapheme trên để phát hiện các loại khí (CO, CO2, NH3);
- Đào tạo 01 Thạc sĩ

 

17

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và chế tạo vật liệu perovskite nhằm ứng dụng cho pin nhiên liệu rắn

QG.17.11

TS. Nguyễn Việt Tuyên

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- Qui trình công nghệ tối ưu để thu được màng mỏng pervskite có độ dẫn tốt và độ xốp cao để có thể ứng dụng trong pin nhiên liệu;
- Màng mỏng nano tinh thể của
- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Đào tạo 01 ThS.

 

18

Nghiên cứu cấu trúc điện tử của các vật liệu có cấu trúc lớp

QG.17.10

TS. Bạch Hương Giang

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- Mô hình vật liệu có cấu trúc lớp;
- Bộ thông số các tính chất điện tử của vật liệu có cấu trúc lớp;
- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

 

19

Phát triển hệ thống tưới nước thông minh sử dụng năng lượng mặt trời và mạng cảm biến không dây kết hợp công nghệ IoT

QG.17.09

TS. Lê Quang Thảo

KT-CN

CNTT-KHTT

- 01 giải pháp hữu ích về “Hệ thống tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời có kết nối Internet vạn vật IoT”;
- 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ chế tạo hệ thống tưới nước tiết kiệm cho quy mô vườn cây trồng lâu năm có diện tích 360 m2.
- 01 một hệ thống tưới nước thông minh gồm 4 trạm con quan trắc giám các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của cây;
- 01 trạm chính xử lý các thông số của trạm con để điều khiển việc phân phối nước công suất 600 l/h;
- Đào tạo 01 ThS

 

20

Động lực của dòng chất lỏng nhớt không nén

QG.17.07

TS. Trịnh Viết Dược

KHTN

Toán - Cơ

02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
 Đào tạo 01 ThS

 

21

Quá trình phân nhánh cạnh tranh và quá trình Brown phản xạ với dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian địa phương

QG.17.08

TS. Lê Vĩ

KHTN

Toán - Cơ

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
'- Đào tạo 01 ThS

 

22

Nghiên cứu mức độ đáp ứng thuốc chống đông acennocounarlo trong bệnh nhân sau thay van tim

QG.17.29

PGS.TS. Phạm Trung Kiên, Khoa Y Dược

KHTN

Hóa học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus hoặc đăng ký giải pháp hữu ích;
- 02 bài đăng tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 quy trình xác định nhanh đột biến gen CYP2C9, VKORC1 hỗ trợ xác định liều điều trị chống đông acenocoumarol cho bệnh nhân thay van tim;
- 01 NCS; 01 ThS.

 

23

Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu chuẩn và nguyên liệu làm thuốc nhỏ mắt từ cây thuốc thuộc chi Dicliptera

QG.17.28

TS. Nguyễn Hữu Tùng, Khoa Y Dược

KHTN

Hóa học

- 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI/Scopus;
- 01 bộ quy trình trồng, chế biến tạo dược liệu chuẩn từ cây gan heo;
- 01 quy trình chiết suất, phân lập một số hợp chất nhóm terpenoid/flavonoid;
- 01 bảng kết quả đánh giá độc tính cấp của dịch chiết/phân đoạn dịch chiết;
- Bảng kết quả đánh giá tác dụng chống viêm trên invitro và invivo;
- 500 g cao dược liệu;
- 01 bộ tiêu chuẩn của dược liệu, cao dược liệu

 

24

Nghiên cứu nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học tại ĐHQGHN

QG.17.48

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Trung tâm Thư viện

KHXH&NV

Thông tin Thư viện

- Báo cáo nhu cầu nguồn thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu và đào tạo ở ĐHQGHN.
- Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu, đào tạo ở ĐHQGHN.
- Báo cáo đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học tại ĐHQGHN.
- Báo cáo đề xuất hệ thống sản phẩm, dịch vụ để triển khai hiệu quả hoạt động phục vụ thông tin của Trung tâm Thông tin-Thư viện.
- Báo cáo giải pháp truyền thông, quảng bá và cơ chế nhằm thu hút người dùng tin và làm giàu nguồn thông tin khoa học ở ĐHQGHN. 

 

25

Nghiên cứu phát triển robot thuyết minh và hướng dẫn

QG.17.69

PGS.TS. Chử Đức Trình

CN-KT

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- Bộ tài liệu thiết kế và vận hành rô bốt

 

26

Nghiên cứu làm chủ công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống chuyển đổi công suất chuyên dụng cho thiết bị điện gió nhỏ gọn hiệu năng cao (CART)

QG.17.68

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng

CN-KT

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- 01 hệ thống chuyển đổi công suất chuyên dụng cho thiết bị điện gió nhỏ gọn hiệu năng cao
- 01 bộ hồ sơ thiết kế sản phẩm
- 01 bộ mã phần  mềm nhúng chuyên dụng cho thiết bị

 

27

“Giải pháp hỗ trợ người tham gia giao thông dựa trên dữ liệu hành vi di chuyển của người dùng điện thoại thông minh”

QG.17.39

TS. Nguyễn Thị Hậu, Trường ĐHCN

KT-CN

CNTT-KHTT

01 phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh

 

28

 “Thiết kế và chế tạo modem thủy âm điều chế ghép theo tần số trực giao dùng công nghệ mạch tích hợp”

QG.17.40

TS. Trần Cao Quyền, Trường ĐHCN

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

01 mẫu modem phát và 01 mẫu modem thu thủy âm điều chế phát triển cảm biến thủy âm phát hiện vật thể ngầm di động

 

29

 “Xây dựng hệ thống theo dõi định kỳ về biến động trong sản xuất lúa trên vùng Đồng bằng sông Hồng”

QG.17.41

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Trường ĐHCN

KT-CN

CNTT-KHTT

Hệ thống trực tuyết theo dõi biến động diện tích sản xuất lúa trên vùng Đồng bằng sông Hồng sử dụng công nghệ viễn thám (quang học và radar
Báo cáo định kỳ về biến động diện tích sản xuất lúa trên vùng đồng bằng sông Hồng

 

30

 “Phát triển bộ mã hóa nén/giải nén video phân tán DVC, tối ưu hóa hiệu năng của bộ mã hóa DVC ứng dụng trong các hệ thống mạng cảm biến hình ảnh/camera không dây”

QG.17.42

TS. Đinh Triều Dương, Trường ĐHCN

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

01 bộ phần mềm hoàn chỉnh mã hóa nén và giải nén video dựa trên kỹ thuật DVC
01 SHTT

 

31

 “Lý thuyết Phase – Field trong nghiên cứu tính ổn định và dao động tự do của tấm FGM có vết nứt”

QG.17.45

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, trường ĐHCN

KT-CN

Toán-Cơ

- Xây dựng mô hình, phương trình cơ bản và code tính toán cho bài toán về ổn định và dao động tự do của tấm có vết nứt trên cơ sở số liệu thực nghiệm.
- Lý thuyết Phase-field trong nghiên cứu ổn định, dao động tự do của tấm FGM có thêm gân gia cường, bị nứt với  cấu trúc gân và nứt đan xen nhau phức tạp. Các ảnh hưởng của vết nứt và gân gia cường đến các dạng dao động và mất ổn định của tấm FGM.

 

32

 “Khai thác điện năng từ dao động của môi trường xung quanh phục vụ cho thiết bị cảm biến không dây và MEMS bằng cách sử dụng vật liệu áp điện”

QG.17.46

PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng, Trường ĐHCN

KT-CN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

- Các mô hình cơ học mô tả các dạng năng lượng dao động khác nhau của môi trường xung quanh và sự chuyển đổi sang năng lượng khác thông qua vật liệu áp điện.
- Các bộ áp điện khai thác năng lượng dao động của môi trường xung quanh một cách hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu công nghệ khác nhau.

 

33

 Phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ, trạng thái khuôn mặt 3D phục vụ cho bài toán xây dựng tiếp viên ảo

QG.17.43

TS. Vũ Việt Vũ

KT-CN

CNTT-KHTT

01 mô hình mẫu đầu mặt người 3D
Phần mềm tiếp viên ảo 3D dựa trên các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ khuôn mặt. Phần mềm có thể biểu diễn một số cử chỉ trạng thái cảm xúc đặc trưng của khuôn mặt tiếp viên ảo 3D phù hợp với lời thoại

 

34

 Cải biến di truyền để tăng khả năng sinh tổng hợp Rapamycin của chủng Streptomyces rapamycinius

QG.17.47

TS. Nguyễn Hồng Minh

KHTN

Sinh học

- Chủng S.rapamycinius đột biến có khả năng tổng hợp rapamycin cao hơn chủng hoang dại
- Quy trình sản xuất rapamycin ở quy mô phòng thí nghiệm

 

35

Nghiên cứu định vị tư tưởng Triết học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

QG.17.02

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

KHXH&NV

Chính trị và quản lý

+ Sự khác biệt về xu thế diễn tiến tư tương triết học Việt Nam với các xu hướng phát triển tư tưởng triết học của Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây.
+ Các giải pháp phát triển tư tưởng triết học gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

36

Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng giá trị và cảm nhận hạnh phúc của người Việt Nam

QG.17.04

PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

KHXH&NV

Chính trị và quản lý

- Cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng giá trị sống và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên.
- Bộ công cụ thang đo giá trị sống phù hợp với người Việt Nam.
- Thang đo cảm nhận hạnh phúc của người Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp giáo dục giá trị sống trên cơ sở cảm nhận hạnh phúc cho thanh niên Việt Nam.

 

37

Nghiên cứu đánh giá tác động xã hội của hiện tượng người chuyển giới thực hành trình diễn trong tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh

QG.17.05

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

KHXH&NV

Chính trị và quản lý

+ Bản chất (tâm sinh lý, văn hoá, xã hội, lịch sử...) của hoạt động trình diễn của nhóm người chuyển giới trong tang lễ tại Tp. Hồ Chí Minh.
+ Mức độ và phạm vi ảnh hưởng, tác động xã hội của hoạt động trình diễn này đối với cộng đồng người đồng tính nói riêng và với cộng đồng xã hội nói chung.
+ Các giải pháp khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động xã hội của nhóm người chuyển giới.

 

38

Nghiên cứu bản sắc tộc người Ngái ở Việt Nam

QG.17.06

Nguyễn Văn Chính

KHXH&NV

KVH-QTH

- Bản sắc tộc người của người Ngái và quan hệ tộc người của nhóm sử dụng ngôn ngữ Hán Tạng
- Vai trò của tộc người Ngái trong mối quan hệ với các tộc người ở Việt Nam.

 

39

Nghiên cứu giải pháp tiếp nhận kịch Pháp trong văn học Việt Nam

QG.17.53

TS. Nguyễn Thùy Linh, Trường ĐHNV

KHXH&NV

Văn học-Báo chí

- Báo cáo (có minh chứng) về quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt – Pháp thông qua phân tích tiếp nhận và ảnh hưởng của kịch Pháp trong văn học và kịch Việt Nam
- Giải pháp tiếp nhận văn học Pháp phục vụ hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam

 

40

Nghiên cứu triết học sinh thái và ứng dụng trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

QG.17.54

PGS.TS. Phạm Công Nhất, Trường ĐHNV

KHXH&NV

Chính trị và quản lý

- Báo cáo về hiện trạng phát triển xã hội của Việt Nam;
- Báo cáo về mô hình và giải pháp thực hiện mô hình phát triển xã hội Việt Nam theo triết học sinh thái.

 

41

Tôn giáo và chính trị quốc tế (nghiên cứu chủ nghĩa khủng bố từ Al-Qaeda đến nhà nước IS)

QG.17.55

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường ĐHNV

KHXH&NV

Chính trị và quản lý

- Báo cáo về hiện trạng và dự báo nhận diện các dự kiến của chủ nghĩa khủng bố (IS) tới Việt Nam;
- Đề xuất các giải pháp hoạch định chính sách thích ứng với chủ nghĩa khủng bố.

 

42

Đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc ở Việt Nam và đề xuất giải pháp tiếp cận, khai thác, sử dụng

QG.17.56

TS. Đào Đức Thuận, Trường ĐHNV

KHXH&NV

Lịch sử

 Tổng quan các địa chỉ hiện đang lưu trữ các nguồn tài liệu về Trung Quốc ở Việt Nam
- Phân tích giá trị về nội dung của các nguồn tài liệu đó phục vụ nhu cầu nghiên cứu;
- Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất các giải pháp tiếp cận, khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu lưu trữ đó.

 

43

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của trường ca Đam San

QG.17.57

GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Trường ĐHNV

KHXH&NV

Lịch sử

Cơ sở khoa học đề xuất những chính sách hợp tác giữa các tỉnh thuộc lưu vực của Việt Nam với tỉnh Vân Nam phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững giữa hai vùng lãnh thổ.

 

44

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị tinh gọn tại các trường đại học Việt Nam

QG.17.31

TS. Nguyễn Đăng Minh

KHXH&NV

Kinh tế học

Mô hình, giải pháp Quản trị tinh gọn cho một số trường đại học Việt Nam

 

45

Nghiên cứu giải pháp điều hành tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

QG.17.32

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

KHXH&NV

Kinh tế học

- Mô hình điều hành tỉ giá hối đoái của VN phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay;
- Đề xuất các giải pháp trong việc điều hành chính sách tỷ giá hối đoái nhằm đạt được cân đối bên trong và cân đối bền ngoài cho VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế QT giai đoạn 2016-2020

 

46

Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc

QG.17.33

PGS.TS. Trần Anh Tài

KHXH&NV

Kinh tế học

- Bộ dữ liệu nguồn nhân lực nông thôn tại 3 tỉnh miền núi phí Bắc (Hà Giang; Tuyên Quang; Lào Cai);
- Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo sinh kế gắn với vị trí việc làm của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với khả năng địa phương.

 

47

Nghiên cứu đánh giá tác động của hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

QG.17.34

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

KHXH&NV

Kinh tế học

- Khung phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại VN;
- Mô hình nghiên cứu tác động của hội nhập KTQT, tập trung vào các ảnh hưởng của hội nhập AEC đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTMVN-tập trung vào năng lực tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính

 

48

Đánh giá hiệu quả kinh tế về sử dụng tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

QG.17.35

TS. Nguyễn Viết Thành

KHXH&NV

Kinh tế học

- Thực trạng sử dụng, hiệu quả kinh tế và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài nguyên các tỉnh tại VN;
- Báo cáo kiến nghị về hiện trạng, các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp chính sách sử dụng hiệu quả tài nguyên các tỉnh hướng tới tăng trưởng xanh.

 

49

Đồng bộ hóa luật tư trong bối cảnh nền xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

QG.17.01

TS. Nguyễn Mạnh Thắng

KHXH&NV

Luật học

Mô hình, chủ thuyết và nền tảng lý luận, phân tích thực tiễn cũng như cách thức, giải pháp cụ thể đồng bố hóa luật tư để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường ở VN hiện any

 

50

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

QG.17.30

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

KHXH&NV

Luật học

- Sự tác động pháp lý của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đối với khung pháp luật kinh doanh của VN trong thời gian tới;
- Các nội dung tương thích và không tương thích giữa một số hiệp định thương mại tự do và các lĩnh vực pháp luật về thương mại, đầu tư, thuế, lao động, SHTT;
- Đề xuất các giải pháp chính sách cho viện hoàn thiện khung pháp luật về kinh doanh ở VN.

 

51

Nhận thức khoa học về Phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015

QG.17.49

GS. TSKH. Lê Văn Cảm

KHXH&NV

Luật học

Mô hình lập pháp (MHLP) của các kiến giải lập pháp (KGLP) cụ thể tương ứng với các quy định của Phần chung BLHS Việt Nam trong tương lai.

 

52

Xấp xi Diophantine và lý thuyết số siêu việt trên trường P-adic

QG.17.36

TS. Phạm Đức Hiệp

KHXH&NV

Toán - Cơ

Thiết lập một số kết quả mới về chặn dưới effective cho các tuyến tính trên một lớp các nhóm đại số giao hoán và các siêu việt trên trường p-adic

 

53

Nghiên cứu khả năng tạo phức và tham gia phản ứng của các hợp chất beta – diketone, piperidine bằng các phương pháp hóa tính toán, nhiễu xạ khí điện tử, khối phổ

QG.17.37

PGS.TS. Lê Kim Long

KHTN

Hóa học

Cấu trúc của các chất besta-diketone, pyridine-N-Oxide, khả năng tạo phức và tham gia phản ứng nhằm giải thích hoạt tính sinh học của một số chất tự nhiên như curcumin và dược tính của các chất acaloid chó chứa nhân pyrol

 

54

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lượng tử hóa do giảm kích thước lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều

QG.17.38

TS. Lê Thái Hưng

KHTN

Vật lý - điện tử - Viễn thông

 

 

55

Xây dựng tiêu chuẩn cho các cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ

QG.17.51

TS. Trần Văn Công

KHXH&NV

Tâm lý - Giáo dục

- Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ, dùng cho các cá nhân và tổ chức có làm việc gián tiếp hoặc trực tiếp với trẻ tự kỷ.
- Các tiêu chuẩn cơ bản cho các cơ sở can thiệp cho trẻ tự kỷ (như cơ sở vật chất và kỹ thuật, thiết bị và đồ dùng học tập, cơ cấu và yêu cầu về mặt nhân sự, các chương trình và phương pháp can thiệp.
- Báo cáo tư vấn chính sách và luật phục vụ cho việc quản lý nhà nước các cơ sở can thiệp, giáo dục cho trẻ tự kỷ (được Bộ Y tế xác nhận sử dụng).

 

56

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục theo chuẩn quốc tế

QG.17.52

PGS. TS. Đinh Thị Kim Thoa

KHXH&NV

Quản lý Giáo dục

- Cơ sở khoa học cho việc ban hành quy định về nội dung và hình thức của các ấn phẩm khoa học ngành khoa học xã hội và nhân văn tại ĐHQGHN.
- Xây dựng và đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục cho Việt Nam. Những tiêu chí này sẽ phục vụ cho các nghiên cứu khoa học được thực hiện sau này và kết quả cũng là cơ sở hỗ trợ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong việc phản biện, công bố, xác định chính xác chất lượng của một công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục theo chuẩn quốc tế.
- Dự thảo văn bản quy định về nội dung và hình thức của các ấn phẩm khoa học ngành khoa học xã hội và nhân văn tại ĐHQGHN và hệ thống các biểu mẫu cho các loại hình luận văn, luận án, sách chuyên khảo, giáo trình và sách tham khảo.

 

57

Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển đu lịch cộng đồng

QG.17.44

TS. Vũ Thị Thanh Nhã

KHXH&NV

Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

- Cơ sở khoa học và thực tiễn về nhu cầu học tiếng Anh và năng lực tiếng Anh sinh kế của đồng bào miền núi Sapa và một số địa phương phát triển du lịch hoặc có tiềm năng phát triển du lịch;
- Mô hình thể hiện vai trò có tính tự chủ trong trải nghiệm học tiếng Anh sinh kế;
- Tài liệu đề xuất giải pháp khuyến khích học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào miền núi tại các địa phương phát triển du lịch hoặc có tiềm năng du lịch.

 

58

Nghiên cứu thực trạng và xu hướng hội nhập quốc tế trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam: trường hợp sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu và giảng dạy tại ĐHQGHN

QG.17.50

TS. Nguyễn Thị Linh Yên (thay cho TS Đỗ T Thanh Hà)

KHXH&NV

Ngôn ngữ - Ngoại ngữ

- Báo cáo về thực trạng sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu các ngành xã hội-nhân văn tại VNU: số lượng các công trình khoa học; thực trạng cán bộ đi công tác quốc tế và kết quả mang lại; số lượng cán bộ quốc tế vào làm việc và sản phẩm mang lại;
- Giải pháp nâng cao chất lượng việc xuất bản và giảng dạy bằng tiếng Anh;

 

 

 VNU Media - Ban KH&CN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược