TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng   Ngoài nước 02:19:33 Ngày 19/03/2019 GMT+7
Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Tên học bổng
Học bổng Lotte, Hàn Quốc
Giới thiệu chung
- Học bổng do Quỹ Lotte, Hàn Quốc tài trợ
- Quỹ học bổng Lotte được thành lập vào năm 1983, xuất phát từ ý tưởng cao quý của Chủ tịch Shin Gyuk-Ho, người hiểu rất rõ vai trò quan trọng của giáo dục đối với các thế hệ tương lai.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Là sinh viên thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo: Hàn Quốc học, tiếng Hàn Quốc, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế
- Có điểm trung bình chung học tập học kỳ 1 năm học đạt từ 8,5/10 trở lên đối với hệ đào tạo theo niên chế hoặc 3,4/4 trở lên đối với hệ đào tạo theo tín chỉ
- Có kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học đạt từ loại tốt trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Chưa nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách khác trong học kỳ 1 năm học.
Giá trị/Số lượng
340 USD/SV/kỳ học.
14 suất
Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)
Lần 1: Đầu học kỳ 1 năm học
Lần 2: Đầu học kỳ 2 năm học
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
Lần 1: Giữa học kỳ 1 năm học
Lần 2: Giữa học kỳ 2 năm học
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
- Bản khai lý lịch sinh viên có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu);
- Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học gần nhất, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của 1 giảng viên;
Thông tin liên quan

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược