TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy chuẩn logo ĐHQGHN

>>> Quyết định 123/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về công tác quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tải về Logo

PNG

JPG

PDF

 

 

VNU logo

 

 

VNU logo

 

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược