Tiêu điểm 05:03:19 Ngày 17/01/2022 GMT+7
Nhiệm vụ chiến lược: Giải pháp đột phá lên đẳng cấp quốc tế của ĐHQGHN
Mục tiêu của ĐHQGHN phát triển lọt vào trong số 200 Đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2015 bằng việc chọn những ngành, chuyên ngành mũi nhọn, có điều kiện phát triển cận kề với trình quốc tế để tập trung đầu tư đạt chuẩn quốc tế. Đây là giải pháp sáng tạo, mang tính đột phá của ĐHQGHN với quyết tâm nâng cao chất lượng để hội nhập quốc tế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay. Sau thời gian triển khai, Nhiệm vụ chiến lược (NVCL) đã đạt đượ c những kết quả bước đầu đáng khích lệ, khẳng định hướng đi đúng, vì thế được nhiều đơn vị thành viên của ĐHQGHN tích cực tham gia và đang nhận được sự quan tâm , ủng hộ của Đảng, Chính phủ và xã hội. Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ - Phó trưởng Ban thường trực chỉ đạo NVCL của ĐHQGHN, xung quanh vấn đề này.
Ông có thể cho biết chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN về triển khai NVCL ở ĐHQGHN?
Với vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn nhất của cả nước, ĐHQGHN đã và đang thực hiện sứ mệnh cao cả được Đảng, nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo các sản phẩm khoa học công nghệ đỉnh cao; đóng vai trò nòng cốt và tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Để thực hiện được sứ mệnh to lớn này, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có chủ trương thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp đột phá là phát triển một số ngành, chuyên ngành (dự kiến giai đoạn đầu là 16 ngành và 23 chuyên ngành) có điều kiện phát triển cận kề với trình độ quốc tế để được tập trung mọi nguồn lực “đầu tư” lên trình độ quốc tế. Với chủ trương “đầu tư vun cao”, tức là lựa chọn đầu tư vào những ngành, chuyên ngành đã có sẵn các điều kiện phát triển tốt để nhanh chóng đạt trình độ quốc tế nên tính khả thi rất cao và phù hợp với khả năng tài chính của nước ta trong bối cảnh hiện nay.
Vậy mục tiêu mà NVCL hướng tới là gì, thưa ông?
Mục tiêu tổng quát mà NVCL hướng tới đó là xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế nhằm tạo tiền đề và điều kiện để phát triển bộ môn, khoa, trường đại học thành viên, viện nghiên cứu đạt chuẩn khu vực và quốc tế, nhờ đó nâng cao chất lượng, đạo tạo, nghiên cứu, năng lực cạnh tranh, thương hiệu của ĐHQGHN, góp phần đổi mới cơ bản giáo dục đại học và đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CN H, HĐH đất nước.
Sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (Ảnh: Bùi Tuấn)
Để đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, NVCL tập trung vào những mục tiêu chủ yếu, cụ thể là: phát triển được đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên có trình độ cao, có khả năng giảng dạy tốt chuyên môn bằng ngoại ngữ, có phương pháp giảng dạy và NC KH tiên tiến và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và có phương pháp quản trị đại học tiên tiến, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế và hợp tác bình đẳng với các đồng nghiệp ở các đại học tiên tiến trên thế giới. Đây là mục tiêu quan trọng nhất, có tính quyết định sự thành công của NVCL; xây dựng và hoàn thiện được các chương trình đào tạo, học liệu hiện đại theo chuẩn của các đại học tiên tiến và phù hợp với điều kiện của Việt Nam; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động nghiên cứu KH&CN để có các sản phẩm KH&CN đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia; hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn kiểm định của khu vực, quốc tế; cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực (các cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ) có đạo đức tốt, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thị trường lao động quốc tế; thu hút các nhà khoa học xuất sắc và sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc;....
Đây cũng là những “sản phẩm” quan trọng của NVCL và được yêu cầu rõ cần phải đạt được trong mục tiêu của các đề án thành phần.
Sau một thời gian triển khai NVCL, ông đánh giá thế nào về kết quả đã đạt được?
NVCL là nhiệm vụ khó, để đạt được các mục tiêu đã nêu cần phải có thời gian dài và cũng cần phải được thực hiện theo từng lộ trình, với từng bước đi thích hợp. Qua hơn 3 năm thực hiện, chỉ là thời gian khởi động cho chặng đường dài, nên phần lớn các công việc đã làm còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Dù vậy, NVCL cũng đã và đang đạt được các kết quả bước đầu rất khích lệ. Cụ thể là: hệ thống tổ chức quản lý, điều hành NVCL các cấp đang được kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành đang từng bước được hoàn thiện; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý đáp ứng yêu cầu của NVCL đang được nâng lên rõ rệt, trong đó số giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh đã tăng thêm ở một số ngành/chuyên ngành; chương trình đào tạo từng bước được hoàn thiện theo chuẩn của trường đại học đối tác nằm trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới; một số chương trình đã triển khai dạy các môn học bằng tiếng Anh theo lộ trình đề ra; đã có 2 đề án thành phần đã cấp bằng cao học theo tiêu chuẩn quốc tế cho học viên cao học với số lượng là 10 học viên ; việc đào tạo tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất thuộc NVCL đạt kết quả cao với tỷ lệ sinh viên QH.2010 đạt 5,5 IE LTS đạt 89%; các hoạt động khoa học và công nghệ đã được tích hợp vào các đề án thành phần của NVCL thể hiện qua các đề tài nhóm A và B được giao, một số dự án đầu tư chiều sâu có tính đến tích hợp phục vụ cho các đề án thành phần, số lượng bài báo trong nước và quốc tế gắn với các ngành, chuyên ngành của NVCL đã được thực hiện; nguồn lực đầu tư cho NVCL được quan tâm, đa dạng, tích hợp từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước; hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu đã được mua sắm; hệ thống phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm theo các đề án thành phần cũng đã được đầu tư nâng cấp; cơ sở dữ liệu đang từng bước phát triển; môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu khoa học được cải thiện đáng kể...
Phòng thí nghiệm công nghệ Nano - Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN (Ảnh: Bùi Tuần)
Theo ông, ĐHQGHN cần phải làm gì để thực hiện thắng lợi những mục tiêu của NVCL?
Để thực hiện thành công NVCL, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã và đang chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh sau đây:
Một là tăng cường triển khai mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và nội dung của NVCL để nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận cao, trách nhiệm cao trong toàn thể cán bộ, viên chức, người học của ĐHQGHN và phụ huynh của sinh viên để chia sẻ, ủng hộ và quyết tâm thực hiện NVCL, cùng với đó là chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc, yếu kém, bất cập trong thời gian qua và trong quá trình triển khai, thực hiện NVCL.
Hai là củng cố hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo NVCL, Văn phòng Ban chỉ đạo NVCL, Ban điều hành NVCL, Giám đốc Đề án thành phần, đồng thời tập trung sớm hoàn thành việc bổ sung, điều chỉnh Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN theo hướng tích hợp đầy đủ các nội dung trong các Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc và Ban chỉ đạo NVCL về triển khai NVCL để giải quyết được các vướng mắc hiện nay phù hợp với đặc thù của các ngành, chuyên ngành.
Ba là ưu tiên đầu tư triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý để gia tăng nhanh chóng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của NVCL.
Bốn là nhanh chóng hoàn thiện và phê duyệt điều chỉnh các Đề án thành phần đã có phù hợp với Qui định của NVCL và tình hình thực tế, đồng thời mở rộng xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo khác có đủ điều kiện đạt trình độ quốc tế, tiến tới xây dựng các bộ môn, các khoa đạt trình độ quốc tế.
Năm là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) phụ trách; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đưa sinh viên đi thực tập thực tế tại nước ngoài.
Sáu là hướng dẫn thống nhất và cụ thể về các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ NVCL; xây dựng chế tài quy định việc các đề tài, dự án cấp Nhà nước và hợp tác quốc tế tham gia phục vụ NVCL; xây dựng quy định về hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị đào tạo và đơn vị nghiên cứu; thực hiện giảng dạy dựa vào nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học dựa vào đào tạo; tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh cũng như cán bộ trực tiếp tham gia các Đề án thành phần.
Bảy là tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo định dạng chuẩn của ĐHQGHN bao gồm cơ sở học liệu; hệ thống thông tin về khoa học công nghệ, luận văn, luận án; hệ thống thông tin về người học, người dạy và về đào tạo; các hệ thống thông tin khác phản ánh sản phẩm, các nội dung, các đơn vị có các dự án thành phần và các đơn vị có liên quan.
Tám là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động của các đề án thành phần, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tự giám sát, tự kiểm tra và đánhgiá, báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ban chỉ đạo NVCL.
Chín là lập kế hoạch cụ thể cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ tất cả các chương trình và dự án đào tạo cho hoạt động NVCL. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác với các cơquan, đơn vị sử dụng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học và các đối tác cóuy tín cao để phát huy các nguồn lực thực hiện NVCL đáp ứng tốt hơn yêu cầu của phát triển đất nước.
Học hỏi các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới
Vươn tới đạt chuẩn quốc tế là sứ mệnh, là trách nhiệm lớn lao của ĐHQGHN. Chỉ có đi theo con đường đó ĐHQGHN mới có thể đóng góp nhiều hơn và thiết thực hơn vào nỗ lực chung của toàn dân tộc, phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách tụt hậu và gia nhập vào hàng ngũ các nước phát triển trong kỷ nguyên văn minh trí tuệ và toàn cầu hóa. ĐHQGHN phải thực sự trở thành nơi tiêu biểu cho trí tuệ và khát vọng vươn lên, "cất cánh" của cả dân tộc. Sứ mệnh đó thật là vẻ vang, nhưng cũng đầy gian nan thử thách. Bên cạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, rất cần có sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ và gắng sức của toàn thể các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chúng ta mới có thể hoàn thành được sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân đã giao phó cho ĐHQGHN.
Xin cảm ơn ông!
 

 

 ĐỨC MINH (thực hiện) - Bản tin số 249 - Tháng 11/2011
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 359 (2021) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC