Phiên bản Tiếng Việt
Trang chủ   >   >    >  
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (2017 - 2022)

 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) thành lập theo QĐ số 02 QĐ/TNHN ngày 16/3/1996 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Hiện nay tổ chức Đoàn ĐHQGHN gồm có 27 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm khoảng 25.500 đoàn viên.

>>> Ban chấp hành Đoàn thanh niên ĐHQGHN khóa V (2017-2022)


TT

Tên đơn vị

1.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ

4.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ 

5.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế

6.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục

7.

Đoàn Thanh niên Trường Y - Dược

8.

Đoàn Thanh niên Khoa Luật

9.

Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế

10.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Việt Nhật

11.

Đoàn Thanh niên Trường Quản trị và Kinh Doanh

12.

Đoàn Thanh niên Khoa Các khoa học liên ngành

13.

Chi đoàn Ban Quản lý các dự án

14.

Chi đoàn BQL DA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc

15.

Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN

16.

Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

17.

Chi đoàn Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

18.

Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

19.

Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

20.

Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

21.

Chi đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

22.

Chi đoàn Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

23.

Chi đoàn Trung tâm Thông tin Thư viện

24.

Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

25.

Chi đoàn Viện Quốc tế pháp ngữ

26.

Chi đoàn Viện Trần Nhân Tông

27.

Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

 

2. Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập tháng 9 năm 2002 là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Hiện nay tổ chức Hội Sinh viên ĐHQGHN gồm có 6 cơ sở Hội trực thuộc.

 

 

 

3. Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQGHN

 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 37547473

E-mail:  

doandhqghn@vnu.edu.vn; hoisinhviendhqghn@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trương Ngọc Kiểm

E-mail:  

kiemtn@vnu.edu.vn 

Chủ tịch Hội sinh viên:

Hứa Thanh Hoa

ĐT:  

 

E-mail: 

hoahua@vnu.edu.vn

 

1. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Địa chỉ: Phòng 104 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 35588052

Email: 

 vpdoanhoinhanvan@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Bách Hiếu

E-mail:  

bachhieu168@gmail.com; bachhieu2020@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Bích Đào

E-mail: 

ngbichdao91@gmail.com

 

2. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: Phòng 417, 419, nhà T1, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 35580853

E-mail: 

vpdoantunhien@hus.edu.vn; hsv.truongdhkhoahoctunhien@hus.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Đình Nam

E-mail: 

namdinhnguyen87@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Giáp Văn Minh

E-mail:  

vanminheui@gmail.com

 

3. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

Địa chỉ: Phòng 211, Nhà A4, Số 01 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 62593086

E-mail:  

doanthanhnien.ulis@gmail.com; hsv.ulis@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Hoàng Giang

E-mail:   

gianghulis@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Đặng Huyền Thư

 

E-mail: thudang98tn@gmail.com


4. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ

Địa chỉ: Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 37547528

E-mail: 

doandaihoccongnghe@vnu.edu.vn; hoisinhviendhcongnghe.vnu@gmail.com  

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Cường Hưng

E-mail:

trancuonghung@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Phan Hoàng Anh

E-mail: 

anh.ph@vnu.edu.vn


5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Địa chỉ: P.106 Khu giảng đường Hồ Tùng Mậu, 109 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 39956897

E-mail: 

doanthanhnien.dhkinhte@gmail.com; hoisinhvien.dhkinhte@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Vũ Duy

E-mail: 

duyvu@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Cao Tú Oanh

E-mail: 

oanhct@vnu.edu.vn

 

6. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục

Địa chỉ: P.406, Nhà C0, 182 Lương Thế Vinh

Điện thoại Văn phòng:

 

 E-mail:

doantruongued@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Đình Minh

E-mail:

dinhminh2609@gmail.com

 

7. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược

Địa chỉ: Nhà Y1, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

 

Email:

doanthanhnien.ump@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Lê Anh Tuấn

E-mail:

anhtuan048@gmail.com

 

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Khoa Luật

Địa chỉ: Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

 

Email 

doankhoaluatdhqghn@gmail.com; hoisinhvienkhoaluat@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Ngô Thanh Hương

E-mail: 

huongngothanh@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên:

Trần Đăng Ngọc Sơn

E-mail: 

sontdn.hsvkl@gmail.com

 

9. Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế

Địa chỉ: Làng Sinh viên Hacinco (99 Ngụy Như Kon Tum)

Điện thoại Văn phòng:

 

Email:

youth@isvnu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Văn Tánh

E-mail:

tanhnv@isvnu.vn


10. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Việt Nhật

Địa chỉ: Phòng 605, Nhà C, Tòa Nhà Việt Úc, Lưu Hữu Phước, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

(024) 7306 6001 - máy lẻ 6001

Email:

doanthanhnien@vju.ac.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Ngô Mạnh Linh

E-mail: 

linhnm@vnu.edu.vn


11. Đoàn Thanh niên Trường Quản trị và Kinh doanh

Điện thoại Văn phòng:

 

Email:

doanthanhnien@hsb.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Hoàng Đức Tâm

E-mail: 

tamhd@hsb.edu.vn


12. Đoàn Thanh niên Khoa Các khoa học liên ngành

Địa chỉ: P403, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng:

 

Email:

thanhnienliennganh@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Lưu Ngọc

E-mail: 

tranluungoc261@gmail.com

 

13. Chi đoàn Ban Quản lý các dự án

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Hoàng Thị Hà

E-mail: 

hahoang@vnu.edu.vn


14. Chi đoàn BQL DA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Hữu Quý

 E-mail:

huuquystx@gmail.com


15. Chi đoàn Cơ quan ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phùng Văn Trường

E-mail: 

truongpv@vnu.edu.vn


16. Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Đặng Thị Phương Anh

E-mail: 

phuonganh.vnup@gmail.com


17. Chi đoàn Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phạm Trung Dũng

E-mail: 

dungpt@csk.edu.vn


18. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Trần Ngọc Sang

E-mail: 

transang@vnu.edu.vn


19. Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Thị Xuân Hoà

E-mail: 

ntxhoagdtc@vnu.edu.vn

 

20. Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Văn Trọng

E-mail: 

trongnv28@gmail.com

 

21. Chi đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Sơn Tùng

E-mail: 

tungnsttkt@vnu.edu.vn

 

22. Chi đoàn Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Trọng Bách

E-mail: 

bachnt@vnu.edu.vn

 

23. Chi đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Đức Thái

E-mail: 

ndthai@vnu.edu.vn

 

24. Chi đoàn Viện Đảm bảo Chất lượng

Bí thư Đoàn Thanh niên

Phùng Xuân Dự

 E-mail:

dupx@vnu.edu.vn


25. Chi đoàn Viện Quốc tế pháp ngữ

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phan Xuân Thắng

E-mail: 

thangpx@vnu.edu.vn

 

26. Chi đoàn Viện Trần Nhân Tông

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Đinh Thị Bích Ngọc

E-mail:  

dinhbichngoc306@gmail.com

 

27. Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Bùi Nguyễn Hải Linh

E-mail: 

linhbui299@vnu.edu.vn

 

>>> Xem thêm các thông tin về hoạt động đảng, đoàn thể

>>> Tra cứu các văn bản của Đoàn, Hội (Chọn "Lĩnh vực" là "Đoàn thanh niên, Hội sinh viên" để tìm văn bản. Đang cập nhật)

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   | 524   | 525   | 526   | 527   | 528   | 529   | 530   | 531   | 532   | 533   | 534   | 535   | 536   | 537   | 538   | 539   | 540   | 541   | 542   | 543   | 544   | 545   | 546   | 547   | 548   | 549   | 550   | 551   | 552   | 553   | 554   | 555   | 556   | 557   | 558   | 559   | 560   | 561   | 562   | 563   | 564   | 565   | 566   | 567   | 568   | 569   | 570   | 571   | 572   | 573   | 574   | 575   | 576   | 577   | 578   | 579   | 580   | 581   | 582   | 583   | 584   | 585   | 586   | 587   | 588   | 589   | 590   | 591   | 592   | 593   | 594   | 595   | 596   | 597   | 598   | 599   | 600   | 601   | 602   | 603   | 604   | 605   | 606   | 607   | 608   | 609   | 610   | 611   | 612   | 613   | 614   | 615   | 616   | 617   | 618   | 619   | 620   | 621   | 622   | 623   | 624   | 625   | 626   | 627   | 628   | 629   | 630   | 631   | 632   | 633   | 634   | 635   | 636   | 637   | 638   | 639   | 640   | 641   | 642   | 643   | 644   | 645   | 646   | 647   | 648   | 649   | 650   | 651   | 652   | 653   | 654   | 655   | 656   | 657   | 658   | 659   | 660   | 661   | 662   | 663   | 664   | 665   | 666   | 667   | 668   | 669   | 670   | 671   | 672   | 673   | 674   | 675   | 676   | 677   | 678   | 679   | 680   | 681   | 682   | 683   | 684   | 685   | 686   | 687   | 688   | 689   | 690   | 691   | 692   | 693   | 694   | 695   | 696   | 697   | 698   | 699   | 700   | 701   | 702   | 703   | 704   | 705   | 706   | 707   | 708   | 709   | 710   | 711   | 712   | 713   | 714   | 715   | 716   | 717   | 718   | 719   | 720   | 721   | 722   | 723   | 724   | 725   | 726   | 727   | 728   | 729   | 730   | 731   | 732   | 733   | 734   | 735   | 736   | 737   | 738   | 739   | 740   | 741   | 742   | 743   | 744   | 745   | 746   | 747   | 748   | 749   | 750   | 751   | 752   | 753   | 754   | 755   | 756   | 757   | 758   | 759   | 760   | 761   | 762   | 763   | 764   | 765   | 766   | 767   | 768   | 769   | 770   | 771   | 772   | 773   | 774   | 775   | 776   | 777   | 778   | 779   | 780   | 781   | 782   | 783   | 784   | 785   | 786   | 787   | 788   | 789   | 790   | 791   | 792   | 793   | 794   | 795   | 796   | 797   | 798   | 799   | 800   | 801   | 802   | 803   | 804   | 805   | 806   | 807   | 808   | 809   | 810   | 811   | 812   | 813   | 814   | 815   | 816   | 817   | 818   | 819   | 820   | 821   | 822   | 823   | 824   | 825   | 826   | 827   | 828   | 829   | 830   | 831   | 832   | 833   | 834   | 835   | 836   | 837   | 838   | 839   | 840   | 841   | 842   | 843   | 844   | 845   | 846   | 847   | 848   | 849   | 850   | 851   | 852   | 853   | 854   | 855   | 856   | 857   | 858   | 859   | 860   | 861   | 862   | 863   | 864   | 865   | 866   | 867   | 868   | 869   | 870   | 871   | 872   | 873   | 874   | 875   | 876   | 877   | 878   | 879   | 880   | 881   | 882   | 883   | 884   | 885   | 886   | 887   | 888   | 889   | 890   | 891   | 892   | 893   | 894   | 895   | 896   | 897   | 898   | 899   | 900   | 901   | 902   | 903   | 904   | 905   | 906   | 907   | 908   | 909   | 910   | 911   | 912   | 913   | 914   | 915   | 916   | 917   | 918   | 919   | 920   | 921   | 922   | 923   | 924   | 925   | 926   | 927   | 928   | 929   | 930   | 931   | 932   | 933   | 934   | 935   | 936   | 937   | 938   | 939   | 940   | 941   | 942   | 943   | 944   | 945   | 946   | 947   | 948   | 949   | 950   | 951   | 952   | 953   | 954   | 955   | 956   | 957   | 958   | 959   | 960   | 961   | 962   | 963   | 964   | 965   | 966   | 967   | 968   | 969   | 970   | 971   | 972   | 973   | 974   | 975   | 976   | 977   | 978   | 979   | 980   | 981   | 982   | 983   | 984   | 985   | 986   | 987   | 988   | 989   | 990   | 991   | 992   | 993   | 994   | 995   | 996   | 997   | 998   | 999   | 1000   | 1001   | 1002   | 1003   | 1004   | 1005   | 1006   | 1007   | 1008   | 1009   | 1010   | 1011   | 1012   | 1013   | 1014   | 1015   | 1016   | 1017   | 1018   | 1019   | 1020   | 1021   | 1022   | 1023   | 1024   | 1025   | 1026   | 1027   | 1028   | 1029   | 1030   | 1031   | 1032   | 1033   | 1034   | 1035   | 1036   | 1037   | 1038   | 1039   | 1040   | 1041   | 1042   | 1043   | 1044   | 1045   | 1046   | 1047   | 1048   | 1049   | 1050   | 1051   | 1052   | 1053   | 1054   | 1055   | 1056   | 1057   | 1058   | 1059   | 1060   | 1061   | 1062   | 1063   | 1064   | 1065   | 1066   | 1067   | 1068   | 1069   | 1070   | 1071   | 1072   | 1073   | 1074   | 1075   | 1076   | 1077   | 1078   | 1079   | 1080   | 1081   | 1082   | 1083   | 1084   | 1085   | 1086   | 1087   | 1088   | 1089   | 1090   | 1091   | 1092   | 1093   | 1094   | 1095   | 1096   | 1097   | 1098   | 1099   | 1100   | 1101   | 1102   | 1103   | 1104   | 1105   | 1106   | 1107   | 1108   | 1109   | 1110   | 1111   | 1112   | 1113   | 1114   | 1115   | 1116   | 1117   | 1118   | 1119   | 1120   | 1121   | 1122   | 1123   | 1124   | 1125   | 1126   | 1127   | 1128   | 1129   | 1130   | 1131   | 1132   | 1133   | 1134   | 1135   | 1136   | 1137   | 1138   | 1139   | 1140   | 1141   | 1142   | 1143   | 1144   | 1145   | 1146   | 1147   | 1148   | 1149   | 1150   | 1151   | 1152   | 1153   | 1154   | 1155   | 1156   | 1157   | 1158   | 1159   | 1160   | 1161   | 1162   | 1163   | 1164   | 1165   | 1166   | 1167   | 1168   | 1169   | 1170   | 1171   | 1172   | 1173   | 1174   | 1175   | 1176   | 1177   | 1178   | 1179   | 1180   | 1181   | 1182   | 1183   | 1184   | 1185   | 1186   | 1187   | 1188   | 1189   | 1190   | 1191   | 1192   | 1193   | 1194   | 1195   | 1196   | 1197   | 1198   | 1199   | 1200   | 1201   | 1202   | 1203   | 1204   | 1205   | 1206   | 1207   | 1208   | 1209   | 1210   | 1211   | 1212   | 1213   | 1214   | 1215   | 1216   | 1217   | 1218   | 1219   | 1220   | 1221   | 1222   | 1223   | 1224   | 1225   | 1226   | 1227   | 1228   | 1229   | 1230   | 1231   | 1232   | 1233   | 1234   | 1235   | 1236   | 1237   | 1238   | 1239   | 1240   | 1241   | 1242   | 1243   | 1244   | 1245   | 1246   | 1247   | 1248   | 1249   | 1250   | 1251   | 1252   | 1253   | 1254   | 1255   | 1256   | 1257   | 1258   | 1259   | 1260   | 1261   | 1262   | 1263   | 1264   | 1265   | 1266   | 1267   | 1268   | 1269   | 1270   | 1271   | 1272   | 1273   | 1274   | 1275   | 1276   | 1277   | 1278   | 1279   | 1280   | 1281   | 1282   | 1283   | 1284   | 1285   | 1286   | 1287   | 1288   | 1289   | 1290   | 1291   | 1292   | 1293   | 1294   | 1295   | 1296   | 1297   | 1298   | 1299   | 1300   | 1301   | 1302   | 1303   | 1304   | 1305   | 1306   | 1307   | 1308   | 1309   | 1310   | 1311   | 1312   | 1313   | 1314   | 1315   | 1316   | 1317   | 1318   | 1319   | 1320   | 1321   | 1322   | 1323   | 1324   | 1325   | 1326   | 1327   | 1328   | 1329   | 1330   | 1331   | 1332   | 1333   | 1334   | 1335   | 1336   | 1337   | 1338   | 1339   | 1340   | 1341   | 1342   | 1343   | 1344   | 1345   | 1346   | 1347   | 1348   | 1349   | 1350   | 1351   | 1352   | 1353   | 1354   | 1355   | 1356   | 1357   | 1358   | 1359   | 1360   | 1361   | 1362   | 1363   | 1364   | 1365   | 1366   | 1367   | 1368   | 1369   | 1370   | 1371   | 1372   | 1373   | 1374   | 1375   | 1376   | 1377   | 1378   | 1379   | 1380   | 1381   | 1382   | 1383   | 1384   | 1385   | 1386   | 1387   | 1388   | 1389   | 1390   | 1391   | 1392   | 1393   | 1394   | 1395   | 1396   | 1397   | 1398   | 1399   | 1400   | 1401   | 1402   | 1403   | 1404   | 1405   | 1406   | 1407   | 1408   | 1409   | 1410   | 1411   | 1412   | 1413   | 1414   | 1415   | 1416   | 1417   | 1418   | 1419   | 1420   | 1421   | 1422   | 1423   | 1424   | 1425   | 1426   | 1427   | 1428   | 1429   | 1430   | 1431   | 1432   | 1433   | 1434   | 1435   | 1436   | 1437   | 1438   | 1439   | 1440   | 1441   | 1442   | 1443   | 1444   | 1445   | 1446   | 1447   | 1448   | 1449   | 1450   | 1451   | 1452   | 1453   | 1454   | 1455   | 1456   | 1457   | 1458   | 1459   | 1460   | 1461   | 1462   | 1463   | 1464   | 1465   | 1466   | 1467   | 1468   | 1469   | 1470   | 1471   | 1472   | 1473   | 1474   | 1475   | 1476   | 1477   | 1478   | 1479   | 1480   | 1481   | 1482   | 1483   | 1484   | 1485   | 1486   | 1487   | 1488   | 1489   | 1490   | 1491   | 1492   | 1493   | 1494   | 1495   | 1496   | 1497   | 1498   | 1499   | 1500   | 1501   | 1502   | 1503   | 1504   | 1505   | 1506   | 1507   | 1508   | 1509   | 1510   | 1511   | 1512   | 1513   | 1514   | 1515   | 1516   | 1517   | 1518   | 1519   | 1520   | 1521   | 1522   | 1523   | 1524   | 1525   | 1526   | 1527   | 1528   | 1529   | 1530   | 1531   | 1532   | 1533   | 1534   | 1535   | 1536   | 1537   | 1538   | 1539   | 1540   | 1541   | 1542   | 1543   | 1544   | 1545   | 1546   | 1547   | 1548   | 1549   | 1550   | 1551   | 1552   | 1553   | 1554   | 1555   | 1556   | 1557   | 1558   | 1559   | 1560   | 1561   | 1562   | 1563   | 1564   | 1565   | 1566   | 1567   | 1568   | 1569   | 1570   | 1571   | 1572   | 1573   | 1574   | 1575   | 1576   | 1577   | 1578   | 1579   | 1580   | 1581   | 1582   | 1583   | 1584   | 1585   | 1586   | 1587   | 1588   | 1589   | 1590   | 1591   | 1592   | 1593   | 1594   | 1595   | 1596   | 1597   | 1598   | 1599   | 1600   | 1601   | 1602   | 1603   | 1604   | 1605   | 1606   | 1607   | 1608   | 1609   | 1610   | 1611   | 1612   | 1613   | 1614   | 1615   | 1616   | 1617   | 1618   | 1619   | 1620   | 1621   | 1622   | 1623   | 1624   | 1625   | 1626   | 1627   | 1628   | 1629   | 1630   | 1631   | 1632   | 1633   | 1634   | 1635   | 1636   | 1637   | 1638   | 1639   | 1640   | 1641   | 1642   | 1643   | 1644   | 1645   | 1646   | 1647   | 1648   | 1649   | 1650   | 1651   | 1652   | 1653   | 1654   | 1655   | 1656   | 1657   | 1658   | 1659   | 1660   | 1661   | 1662   | 1663   | 1664   | 1665   | 1666   | 1667   | 1668   | 1669   | 1670   | 1671   | 1672   | 1673   | 1674   | 1675   | 1676   | 1677   | 1678   | 1679   | 1680   | 1681   | 1682   | 1683   | 1684   | 1685   | 1686   | 1687   | 1688   | 1689   | 1690   | 1691   | 1692   | 1693   | 1694   | 1695   | 1696   | 1697   | 1698   | 1699   | 1700   | 1701   | 1702   | 1703   | 1704   | 1705   | 1706   | 1707   | 1708   | 1709   | 1710   | 1711   | 1712   | 1713   | 1714   | 1715   | 1716   | 1717   | 1718   | 1719   | 1720   | 1721   | 1722   | 1723   | 1724   | 1725   | 1726   | 1727   | 1728   | 1729   | 1730   | 1731   | 1732   | 1733   | 1734   | 1735   | 1736   | 1737   | 1738   | 1739   | 1740   | 1741   | 1742   | 1743   | 1744   | 1745   | 1746   | 1747   | 1748   | 1749   | 1750   | 1751   | 1752   | 1753   | 1754   | 1755   | 1756   | 1757   | 1758   | 1759   | 1760   | 1761   | 1762   | 1763   | 1764   | 1765   | 1766   | 1767   | 1768   | 1769   | 1770   | 1771   | 1772   | 1773   | 1774   | 1775   | 1776   | 1777   | 1778   | 1779   | 1780   | 1781   | 1782   | 1783   | 1784   | 1785   | 1786   | 1787   | 1788   | 1789   | 1790   | 1791   | 1792   | 1793   | 1794   | 1795   | 1796   | 1797   | 1798   | 1799   | 1800   | 1801   | 1802   | 1803   | 1804   | 1805   | 1806   | 1807   | 1808   | 1809   | 1810   | 1811   | 1812   | 1813   | 1814   | 1815   | 1816   | 1817   | 1818   | 1819   | 1820   | 1821   | 1822   | 1823   | 1824   | 1825   | 1826   | 1827   | 1828   | 1829   | 1830   | 1831   | 1832   | 1833   | 1834   | 1835   | 1836   | 1837   | 1838   | 1839   | 1840   | 1841   | 1842   | 1843   | 1844   | 1845   | 1846   | 1847   | 1848   | 1849   | 1850   | 1851   | 1852   | 1853   | 1854   | 1855   | 1856   | 1857   | 1858   | 1859   | 1860   | 1861   | 1862   | 1863   | 1864   | 1865   | 1866   | 1867   | 1868   | 1869   | 1870   | 1871   | 1872   | 1873   | 1874   | 1875   | 1876   | 1877   | 1878   | 1879   | 1880   | 1881   | 1882   | 1883   | 1884   | 1885   | 1886   | 1887   | 1888   | 1889   | 1890   | 1891   | 1892   | 1893   | 1894   | 1895   | 1896   | 1897   | 1898   | 1899   | 1900   | 1901   | 1902   | 1903   | 1904   | 1905   | 1906   | 1907   | 1908   | 1909   | 1910   | 1911   | 1912   | 1913   | 1914   | 1915   | 1916   | 1917   | 1918   | 1919   | 1920   | 1921   | 1922   | 1923   | 1924   | 1925   | 1926   | 1927   | 1928   | 1929   | 1930   | 1931   | 1932   | 1933   | 1934   | 1935   | 1936   | 1937   | 1938   | 1939   | 1940   | 1941   | 1942   | 1943   | 1944   | 1945   | 1946   | 1947   | 1948   | 1949   | 1950   | 1951   | 1952   | 1953   | 1954   | 1955   | 1956   | 1957   | 1958   | 1959   | 1960   | 1961   | 1962   | 1963   | 1964   | 1965   | 1966   | 1967   | 1968   | 1969   | 1970   | 1971   | 1972   | 1973   | 1974   | 1975   | 1976   | 1977   | 1978   | 1979   | 1980   | 1981   | 1982   | 1983   | 1984   | 1985   | 1986   | 1987   | 1988   | 1989   | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   | 2038   | 2039   | 2040   | 2041   | 2042   | 2043   | 2044   | 2045   | 2046   | 2047   | 2048   | 2049   | 2050   | 2051   | 2052   | 2053   | 2054   | 2055   | 2056   | 2057   | 2058   | 2059   | 2060   | 2061   | 2062   | 2063   | 2064   | 2065   | 2066   | 2067   | 2068   | 2069   | 2070   | 2071   | 2072   | 2073   | 2074   | 2075   | 2076   | 2077   | 2078   | 2079   | 2080   | 2081   | 2082   | 2083   | 2084   | 2085   | 2086   | 2087   | 2088   | 2089   | 2090   | 2091   | 2092   | 2093   | 2094   | 2095   | 2096   | 2097   | 2098   | 2099   | 2100   | 2101   | 2102   | 2103   | 2104   | 2105   | 2106   | 2107   | 2108   | 2109   | 2110   | 2111   | 2112   | 2113   | 2114   | 2115   | 2116   | 2117   | 2118   | 2119   | 2120   | 2121   | 2122   | 2123   | 2124   | 2125   | 2126   | 2127   | 2128   | 2129   | 2130   | 2131   | 2132   | 2133   | 2134   | 2135   | 2136   | 2137   | 2138   | 2139   | 2140   | 2141   | 2142   | 2143   | 2144   | 2145   | 2146   | 2147   | 2148   | 2149   | 2150   | 2151   | 2152   | 2153   | 2154   | 2155   | 2156   | 2157   | 2158   | 2159   | 2160   | 2161   | 2162   | 2163   | 2164   | 2165   | 2166   | 2167   | 2168   | 2169   | 2170   | 2171   | 2172   | 2173   | 2174   | 2175   | 2176   | 2177   | 2178   | 2179   | 2180   | 2181   | 2182   | 2183   | 2184   | 2185   | 2186   | 2187   | 2188   | 2189   | 2190   | 2191   | 2192   | 2193   | 2194   | 2195   | 2196   | 2197   | 2198   | 2199   | 2200   | 2201   | 2202   | 2203   | 2204   | 2205   | 2206   | 2207   | 2208   | 2209   | 2210   | 2211   | 2212   | 2213   | 2214   | 2215   | 2216   | 2217   | 2218   | 2219   | 2220   | 2221   | 2222   | 2223   | 2224   | 2225   | 2226   | 2227   | 2228   | 2229   | 2230   | 2231   | 2232   | 2233   | 2234   | 2235   | 2236   | 2237   | 2238   | 2239   | 2240   | 2241   | 2242   | 2243   | 2244   | 2245   | 2246   | 2247   | 2248   | 2249   | 2250   | 2251   | 2252   | 2253   | 2254   | 2255   | 2256   | 2257   | 2258   | 2259   | 2260   | 2261   | 2262   | 2263   | 2264   | 2265   | 2266   | 2267   | 2268   | 2269   | 2270   | 2271   | 2272   | 2273   | 2274   | 2275   | 2276   | 2277   | 2278   | 2279   | 2280   | 2281   | 2282   | 2283   | 2284   | 2285   | 2286   | 2287   | 2288   | 2289   | 2290   |