GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Lê Quân

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

6.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh

Ban Chấp hành

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN