Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VNU-HUS)

 

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38584615 - 8581419; Fax: (04) 38583061

E-mail: dhkhtn@hn.vnn.vn;

Website: http:// www.hus.vnu.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Vũ Hoàng Linh

Email: linhvh@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Ngạc An Bang

Email: bangna@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Trần Quốc Bình

Email: tranquocbinh@hus.vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Lê Thanh Sơn

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên

ĐT: (04) 38581283

Phòng Đào tạo

ĐT: (04) 38583795

Phòng Hành chính - Đối ngoại

ĐT: (04) 38581419

Phòng Khoa học Công nghệ

ĐT: (04) 38585277

Phòng Kế hoạch - Tài chính

ĐT: (04) 38586849

Phòng Quản trị - Bảo vệ

ĐT: (04) 38581421

Phòng Sau Đại học

ĐT: (04) 35583307

Phòng Tổ chức Cán bộ

ĐT: (04) 38583905

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

 

CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC

Khoa Toán - Cơ - Tin học

ĐT: (04)38581135

Khoa Vật lý

ĐT: (04) 38584069

Khoa Hóa học

ĐT: (04) 38253503        

Khoa Sinh học

ĐT: (04)8584734

Khoa Địa lý

ĐT: (04) 38581420

Khoa Địa chất

ĐT: (04) 38585097

 

Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

ĐT: (04) 38584943

Khoa Môi trường

ĐT: (04) 38584995

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Enzym Protein

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững

Trung tâm Tính toán hiệu năng cao

Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường

Trung tâm Động lực và Thủy khí Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Biển, Đảo

Trung tâm Nano và Năng lượng

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dung khoa học phân tích

Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên

 

 Hà My
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :