Các trường và khoa trực thuộc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường và khoa trực thuộc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT (VNU-UL)

Địa chỉ: Nhà E1 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547787; Fax: (04) 37547081

Website: http://law.vnu.edu.vn

 

Email: lawsch@vnu.edu.vn

 

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Điện thoại: (024) 37548868

Email: anhntq@vnu.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

Điện thoại: (024) 37547889

Email: ttviet@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Trọng Điệp

Điện thoại: (024) 37547772

Email: dieptrongnguyen@vnu.edu.vn

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Điện thoại: (024) 37548868

Email: anhntq@vnu.edu.vn 

 

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: (024) 375485177

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

Điện thoại: (024) 37547826 / (024) 37549714

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

Điện thoại: (024) 37957495 / (024) 37957496

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Điện thoại: (024) 37549753 / (024) 37957494

 

CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật

Điện thoại: (024) 37549853

Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Điện thoại: (024) 37547913

Bộ môn Tư pháp Hình sự

Điện thoại: (024) 37547512

Bộ môn Luật Dân sự

Điện thoại: (024) 37547511

Bộ môn Luật Kinh doanh

Điện thoại: (024) 37548516

Bộ môn Luật Quốc tế

Điện thoại: (024) 37548514

 

CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

Trung tâm Luật so sánh (CLL)

Điện thoại: (024) 37450030

Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý (LERES)

Điện thoại: (024) 37546199

Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và Hàng hải quốc tế

Điện thoại: (024) 32815050

Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân

 Điện thoại: (024)37549823

Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Luật hình sự

Điện thoại: (024) 37547786

 (Đang cập nhật, 9/2022)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan