Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo cử nhân trọng điểm của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020

 

TT
Mã ngành
Tên ngành
I.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1.      
52440102
1. Vật lý học
2.      
52440112
2. Hóa học
3.      
52440301
3. Khoa học môi trường
4.      
52460101
4. Toán học
5.      
52520403
5. Công nghệ hạt nhân
6.      
52720403
6. Hóa dược
7.      
52850101
7. Quản lí tài nguyên và môi trường
II.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
8.      
52220104
8. Hán Nôm
9.      
52220113
9. Việt Nam học
10.  
52220301
10.Triết học
11.  
52220310
11. Lịch sử
12.  
52220330
12. Văn học
13.  
52310201
13. Chính trị học
14.  
52310302
14. Nhân học
III.
Trường Đại học Công nghệ
15.  
52480201
15. Công nghệ thông tin
16.  
52510203
16. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
IV.
Trường Đại học Giáo dục
17.  
52140114
17. Quản lý giáo dục
 
Tổng
17 

 BT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :