Giới thiệu chung
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giới thiệu chung  >  
Số lượng các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học năm học 2011-2012

STT
Tên/Loại Hội thảo
Số lượng
1
Hội thảo Quốc tế
60
2
Hội thảo quốc gia
18
3
Hội thảo cấp đơn vị (trường / viện / trung tâm trực thuộc ĐHQGHN)
38
4
Tọa đàm khoa học các cấp
14
5
Hội nghị tổng kết, Hội nghị khác
5
6
Hội nghị tập huấn, triển khai công tác quản lý KHCN, góp ý cho văn bản quản lý
11
7
Các hình thức diễn đàn khác (video conference, forum vv…)
1
 

 VNU Media - Nguồn: Ban KH-CN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :