Hệ thống phòng thí nghiệm
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Bảo tàng Giống chuẩn Vi Sinh vật

Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học
Trưởng Phòng: Dương Văn Hợp
E-mail: hopdv@vnu.edu.vn
Các thiết bị chính:
Kính lúp kết nối máy tính (Stemi 2000-C, Carl Zeiss, Đức); Hệ thống kính hiển vi thường (Primo Star) và hiển vi soi nổi kết nối máy tính (Axio, Imager. A2, Carl Zeiss, Đức)
Máy giải trình tự (3100-Avant Genetic Analyzer, Applied Biosystems, Mỹ)
Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC 1100 series, Agilent Technologies, Mỹ)
Máy sắc ký khí (7683B series, Agilent Technologies, Mỹ)
Máy real-time PCR (Mastercycler® ep realplex, Eppendorf, Mỹ)
Hệ thống bảo quản tủ lạnh sâu (Nuaire, Mỹ); bảo quản trong nitơ lỏng (Arpege 170, Air Liquide, Pháp); Máy đông khô (Dura-DryTM MP, FTS systems, Mỹ).
Các hướng nghiên cứu chính:
Đa dạng vi sinh vật
Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật
Công nghệ sinh học trên đối tượng vi sinh vật
Phân lập, phân loại, định danh Vi Sinh vật bằng các trang bị các thiết bị hiện đại: máy giải trình tự gen, máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, kính hiển vi soi nối Olympus BX51 và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.
Các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng
Lưu giữ thời gian dài trong môi trường đông khô, đông lạnh chủng giống Vi Sinh vật các loại; Cung cấp chủng giống Vi sinh vật phục vụ nghiên cứu và sản xuất, bao gồm các loại nấm men,vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm sợi...
Hiện nay, có hơn 9.000 chủng vi sinh vật được bảo quản bằng các phương pháp lạnh sâu, nitơ lỏng và đông khô. Trong đó, đặc tính sinh hóa, sinh lý và sinh học phân tử của hơn 2.300 chủng được công bố theo các tiêu chuẩn CABRI
Đào tạo và huấn luyện về Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :