KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn
Các hội đồng chuyên môn

Các Hội đồng chuyên môn của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là tổ chức tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về: Các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn mang tính liên ngành, theo định hướng ưu tiên phát triển ở ĐHQGHN; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động KHCN và đào tạo.

Hội đồng chuyên môn nằm trong hệ thống Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, có trách nhiệm xác định, đề xuất qui hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các hướng phát triển ưu tiên và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KHCN và đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn trong ĐHQGHN; cụ thể hóa các kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN vào trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần phát triển ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu tiên tiến.

ĐHQGHN có các Hội đồng chuyên môn sau:

1. Khoa học Công nghệ Thông tin và Tính toán

2. Khoa học Công nghệ Vật liệu Năng lượng

3. Khoa học Công nghệ Sự sống

4. Khoa học Công nghệ Trái đất và Môi trường

5. Khoa học Quản trị và Kinh tế

6. Khoa học Xã hội và Hành vi

7. Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật

8. Khoa học và Công nghệ Giáo dục

(Hội đồng chuyên môn thay thế cho các Hội đồng ngành và Liên ngành)

 Như Quỳnh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :