Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC TÍNH TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Địa chỉ liên hệ
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
Trường ĐHCN
nguyenthanhthuy@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn
Trường ĐHCN
P. Chủ tịch
3
TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
TrườngĐHKHTN
ntmhuyen@gmail.com
Thư ký
4
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Trường ĐHCN
Uỷ viên
5
PGS.TSKH. Phạm Khắc Hùng
Trường Đại học Bách khoa HN
pkhung@fpt.vn
Uỷ viên
6
PGS.TS. Hà Quang Thuỵ
Trường ĐHCN
thuyhq@vnu.edu.vn
Uỷ viên
7
TS. Ngô Đức Thành
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
8
TS. Nguyễn Thế Toàn
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
9
PGS.TS. Trần Xuân Tú
Trường ĐHCN
Uỷ viên
10
TS. Nguyễn Ái Việt
Viện Công nghệ Thông tin
Uỷ viên
11
TS. Lê Sĩ Vinh
Trường ĐHCN
vinhls@vnu.edu.vn
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :