Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
CÁC HỘI ĐỒNG NGÀNH VÀ LIÊN NGÀNH (2013-2018)

Các Hội đồng Ngành và Liên ngành của ĐHQGHN là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về: Các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn của một ngành (hoặc của một số ngành khoa học có quan hệ mật thiết với nhau) ở ĐHQGHN; Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động KHCN.
Hội đồng ngành/liên ngành nằm trong hệ thống Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, có trách nhiệm đề xuất các phương hướng phát triển, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KHCN thuộc ngành (liên ngành), cụ thể hóa các kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN vào trong lĩnh vực chuyên môn của ngành (liên ngành).

Các Hội đồng ngành
1
2
3
4
Các Hội đồng liên ngành
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :