Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán

 (Kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Trường Đại học Công nghệ

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Phan Xuân Hiếu

Trường Đại học Công nghệ

Thư ký

4

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

5

TS. Đinh Triều Dương

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

6

PGS.TS. Lê Minh Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

8

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

Viện Công nghệ Thông tin

Ủy viên

10

PGS.TS. Trần Xuân Tú

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

11

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

12

Ông Nguyễn Thế Trung

Công ty cổ phần Công nghệ DTT

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

Viện Công nghệ Thông tin

Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :