Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN) 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

2

GS.TS. Trương Quang Hải

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thư ký

4

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

5

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

8

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

TS. Trần Hồng Thái

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

Ủy viên

10

TS. Hoàng Văn Thắng

Viện Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

11

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

12

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :