Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN) 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong HĐ

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

2

GS.TS. Trương Quang Hải

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thư ký

4

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

5

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

6

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

7

TS. Công Thanh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

8

GS.TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

TS. Trần Hồng Thái

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

Ủy viên

10

TS. Hoàng Văn Thắng

Viện Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

11

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

12

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

(Danh sách gồm 13 người)

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :