HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2023

TT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.      

Chương trình tập huấn Mùa Đông về các trị liệu tâm lý và các kỹ thuật hỗ trợ phục hồi sau sang chấn và lạm dụng

03-06/01 và 09-10/01

Trường Đại học Giáo dục

2.      

Những tiến bộ trong lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật xây dựng

5-7/1/2023

Trường Đại học Công nghệ

3.      

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu, phát hiện mới trong chính trị Việt Nam và thế giới”

11/01

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4.      

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng trọng tài: Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc”

27/2

Trường Đại học Luật

5.      

Hội thảo "Các bên liên quan trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn"

03/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

6.      

Hội thảo quốc tế “Phương pháp dạy và học tích hợp nội dung và ngôn ngữ - Mô hình lấy người học làm trung tâm” (CLIL)

04/3

Trường Đại học Việt Nhật

7.      

Seminar "Sản xuất kiểu Nhật Bản"

09/3

Trường Đại học Việt Nhật

8.      

Hội thảo "Pháp luật về phòng, ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã"

17-19/3

Trường Đại học Luật

9.      

Hội thảo “Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành: Thách thức và triển vọng”

23-24/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

10.   

Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy Hàn Quốc học tại Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành”

24/3

Trường Đại học Ngoại ngữ

11.   

“Hội thảo tham vấn và chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của đại dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Lạng Sơn”

28/3

Viện Tài nguyên và Môi trường

12.   

“Công nghệ kỹ thuật ứng dụng trong Y khoa, đối thoại hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”

30/3

Trường Đại học Y Dược

13.   

“Hoàn cảnh kinh tế xã hội của những người bị kết án về tội phạm ma tuý đặc biệt nghiêm trọng”

31/3

Trường Đại học Luật

14.   

“Văn hóa, văn học Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh thời đại số”

01-02/3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

15.   

Hội thảo "Công bố báo cáo quốc gia về Việt Nam: Phụ nữ trong xã hội Việt Nam"

05/4

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

16.   

Tọa đàm "Tương lai của Hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu Âu-Việt Nam: Vai trò của nghiên cứu và chính sách công nghiệp"

12/4

Trường Đại học Kinh tế

17.   

Hội thảo "Chia sẻ một số mô hình, mạng lưới tương tác truyền thông giứa ASEAN-Nga cho phát triển nông nghiệp bền vững"

14/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

18.   

Hội nghị Analytica Việt Nam 2023

19-20/4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

19.   

Hội thảo “Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Ả Rập”

24/4

Trường Đại học Ngoại ngữ

20.   

Hội thảo "Ngôn ngữ học địa lý châu Á lần thứ 5"

04-05/5

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

21.   

Hội thảo quốc tế “Kinh tế số: Định vị, nhận diện các tiềm năng và thách thức”

11/5

Khoa Quốc tế Pháp ngữ

22.   

Tọa đàm "Quan điểm chính sách VEPR-Policy Opnion I"

11/5

Trường Đại học Kinh tế

23.   

Hội thảo "Các hệ thống tự động hóa ứng dụng trong lĩnh vực y sinh"

12/5

Trường Đại học Công nghệ

24.   

Hội thảo "Đóng góp của nền văn minh Ba Tư đối với nhân loại"

15/5

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

25.   

Tọa đàm "Biến đổi xã hội và những vấn đề quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam"

15/5

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

26.   

Hội thảo "Xây dựng năng lực và xác định các vấn đề ưu tiên trong bảo tồn các loài vượn dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam"

18-19/5

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

27.   

Hội thảo "Những vấn đề cấp thiết về chính sách và quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số"

19/5

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

28.   

Hội thảo "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và vai trò của nữ lãnh đạo"

25/5

Viện Công nghệ Thông tin

29.   

Hội thảo "Xử lý tín hiệu thống kê"

02-06/7

Trường Đại học Công nghệ

30.   

 Hội thảo quốc tế “Vai trò của hệ thống thông minh và đa phương tiện trong truyền thông số”

20/7

Khoa Quốc tế Pháp ngữ

31.   

Diễn đàn quốc tế Franconomics 2023, chủ đề “Nhân văn số: Những được - mất của quá trình chuyển đổi số”

18/10

Khoa Quốc tế Pháp ngữ

32.   

Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người"

19/10

Khoa Quốc tế Pháp ngữ

33.   

Hội thảo “Nguồn nhân lực cho công nghiệp thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia”

20/10

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

34.   

Hội thảo “Nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong khu vực phi chính thức tại các các khu vực đô thị trung tâm và vùng ven biển trong việc ngăn ngừa ô nhiễm rác thải nhựa biển”

25-27/10; 22-24/11

Trường Đại học Luật

35.   

Tọa đàm tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Tương lai của giáo dục đại học trong nền kinh tế hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh"

26/10

Trường Đại học Kinh tế

36.   

Tọa đàm quốc tế “Cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và giảng dạy Công nghệ kỹ thuật y sinh giữa Trường Đại học Y Taipei và Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

27/10

Trường Quốc tế

37.   

Hội thảo "Những phát triển mới của luật quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam"

27/10

Trường Đại học Luật

38.   

Hội thảo "Quan  hệ Việt Nam-Nhât Bản: Quá khứ, hiện tại, tương lai"

03/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

39.   

Hội thảo "Vi mạch bán dẫn và hệ thống ứng dụng"

08/11 và 11/11

Trường Đại học Công nghệ

40.   

Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam-châu Âu 2023 với chủ đề “Các khía cạnh kinh tế của quan hệ châu Âu - châu Á”

09-10/11

Trường Đại học Kinh tế

41.   

Hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hướng tới chuyển đổi số và phát triển bền vững"

24/11

Trường Đại học Kinh tế

42.   

Hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác khu vực và tiểu khu vực ở Đông và Đông Nam Á: Hướng tới một tương lai bền vững và sáng tạo”

28/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

43.   

Hội thảo quốc tế “Khung chỉ báo cho cộng đồng bền vững hướng tới chuyển đổi sinh thái - xã hội: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam”

29/11

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

44.   

Hội thảo quốc tế về “Tác động của khí hậu và môi trường đến hoạt động thể chất và giấc ngủ”

30/11-02/12

Trường Đại học Công nghệ

45.   

Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp thúc đảy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu"

05/12

Trường Đại học Kinh tế

46.   

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

08/12

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

47.   

Hội nghị khoa học và Triển lãm Nha khoa

14-16/12

Trường Đại học Y Dược

48.   

Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học kỹ thuật

17/12

Trường Đại học Công nghệ

49.   

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Ngôn ngữ và xã hội trong bối cảnh châu Á”

22-23/12

Trường Đại học Ngoại ngữ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :