TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng
Trường Quốc tế, ĐHQGHN tuyển dụng nhiều giảng viên
Trường Quốc tế, ĐHQGHN mong muốn thu hút, tuyển dụng và hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ tiến sĩ (trở lên) ở trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của Nhà trường. (09/05/2024)
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tuyển dụng Lao động Hợp đồng đợt I năm 2024
 (30/03/2024)
Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
 (13/03/2024)
[IS.2024.01] TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐHQGHN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
 (06/03/2024)
Thay đổi thời gian tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) và nộp lệ phí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
 (19/02/2024)
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Cơ quan ĐHQGHN
 (06/02/2024)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và công bố thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển vòng 2
ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức của Cơ quan ĐHQGHN năm 2023. (06/02/2024)
[KHTC.2024.01] BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH, ĐHQGHN TUYỂN DỤNG 01 VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN NĂM 2024
Ban Kế hoạch – Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng với 01 vị trí Chuyên viên. (30/01/2024)
Cơ quan ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Ngày 4/12/2023, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN đã ban hành thông báo số 4608/TB-ĐHQGHN về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội. (04/12/2023)
Khoa Các khoa học liên ngành tuyển dụng viên chức năm 2023
Khoa là một đơn vị trọng điểm về đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao đối với các chương trình có tính liên ngành liên lĩnh vực; cung cấp các dịch vụ, chuyển giao tri thức liên ngành, liên lĩnh vực góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 6/12/2023 (14/11/2023)
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc đề xuất với ĐHQGHN ban hành quy chế và các quy định, hướng dẫn về hoạt động đánh giá năng lực người học hoặc ứng viên; chứng nhận kết quả phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo; tổ chức các hoạt động đánh giá năng lực theo yêu cầu của ĐHQGHN và các hoạt động đánh giá năng lực người học, người lao động theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị ngoài ĐHQGHN. (29/09/2023)
[HES.2023.01] Trường THPT Khoa học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển dụng Giáo viên hợp đồng năm 2023
Là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam, thực hiện sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai, Trường THPT Khoa học Giáo dục - ĐHQGHN mong muốn thu hút và tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2023. (14/07/2023)
Trung tâm Khảo thí – ĐHGQHN tuyển dụng hợp đồng lao đồng đợt 2 năm 2023 với 02 vị trí chuyên viên
Với mục tiêu phát triển là trở thành tổ chức hàng đầu của Việt Nam về đo lường đánh giá năng lực người học và người lao động của Việt Nam và của khu vực, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng với 02 vị trí Chuyên viên Phòng Nghiên cứu & Xây dựng công cụ đánh giá. (07/07/2023)
Trường Quốc tế tuyển dụng giảng viên
Thực hiện Sứ mệnh do Đại học Quốc gia Hà Nội giao và Chiến lược phát triển đến năm 2030, trong đó định hướng tập trung phát triển nguồn lực để phát triển thành Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tính tự chủ cao, đào tạo theo chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo mũi nhọn, chất lượng cao theo nhu cầu xã hội với nhiều mô hình đào tạo đặc sắc; phát triển quy mô đào tạo đến 10.000 người học, Trường Quốc tế mong muốn thu hút, tuyển dụng và hợp tác các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ cao ở trong nước và nước ngoài theo nội dung sau: (15/06/2023)
[TNTI.2023.01] Viện Trần Nhân Tông tuyển dụng 01 Nghiên cứu viên năm 2023
Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên; Số lượng: 01; Địa điểm làm việc: Viện Trần Nhân Tông, Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 26/06/2023 (30/05/2023)
[IS.2023.01] Trường Quốc tế - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên năm 2023
Thực hiện sứ mệnh do ĐHQGHN giao và Chiến lược phát triển đến năm 2025, trong đó định hướng tập phát triển thành một đơn vị có tính tự chủ cao, đào tạo theo chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo mũi nhọn, chất lượng cao theo nhu cầu xã hội với nhiều mô hình đào tạo đặc sắc; phát triển quy mô đào tạo đến 6000 người học, Trường Quốc tế (IS) – ĐHQGHN mong muốn thu hút, tuyển dụng và hợp tác các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ cao ở trong nước và nước ngoài. (29/05/2023)
[HDC.2023.01] Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN tuyển dụng 01 Kế toán viên năm 2023
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo và phát triển nguồn nhân lực cho ĐHQGHN, với môi trường văn hoá, giáo dục, năng động, nhiều cơ hội phát triển, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực có nhu cầu tuyển dụng 01 kế toán viên năm 2023. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 01/6/2023. (29/05/2023)
[HSB.2023.01] Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên cơ hữu năm 2023
Trường Quản trị và Kinh doanh là môi trường nghiên cứu và giảng dạy theo chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, không ngừng đào tạo và phát triển các tài năng giảng dạy. Với mức lương 4P, thưởng và thu nhập cao theo các vị trí và năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến công bằng, Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn thu hút và tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ cao. (29/05/2023)
[IFI.2023.01] Khoa Quốc tế Pháp ngữ- ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên năm 2023
Khoa Quốc tế Pháp ngữ là một tổ chức nghiên cứu và đào tạo quốc tế, chất lượng cao trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN mong muốn thu hút, tuyển dụng nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Khoa. (29/05/2023)
[CET.23.02] Trung tâm Khảo thí tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp vị trí kế toán viên]
Với mục tiêu trở thành tổ chức khảo thí chuyên nghiệp, có uy tín trong đánh giá năng lực người học và người lao động, tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khảo thí, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp với vị trí Kế toán viên. Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2023. (27/03/2023)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |