CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

 

Số liệu tính đến ngày 31/01/2021

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh PGS

Năm được công nhận /bổ nhiệm PGS

 
 
 

 

1. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Hường

Nam

1962

1

2005

 

2

Nguyễn Kim Sơn

Nam

1966

1

2005

 

3

Trương Vũ Bằng Giang

Nam

1973

1

2009

 

4

Nguyễn Hoàng Hải

Nam

1973

1

2009

 

5

Lê Thị Thu Thủy

Nữ

1970

1

2009

 

6

Vũ Văn Tích

Nam

1975

1

2009

 

7

Nguyễn Hiệu

Nam

1976

1

2011

 

8

Đinh Văn Dũng

Nam

1969

1

2012

 

9

Phạm Bảo Sơn

Nam

1977

1

2012

 

10

Lê Tuấn Anh

Nam

1978

1

2015

 

11

Phạm Xuân Hoan

Nam

1971

1

2016

 

12

Nguyễn Tiến Vinh

Nam

1974

1

2018/2018

 

 

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

 

1

Đỗ Trung Tuấn

Nam

1954

1

2003

 

2

Đặng Văn Bào

Nam

1956

1

2004

 

3

Trịnh Hồng Thái

Nam

1957

1

2004

 

4

Nguyễn Thế Bình

Nam

1954

1

2005

 

5

Lưu Thị Lan Hương

Nữ

1959

1

2005

 

6

Lê Văn Vũ

Nam

1956

1

2005

 

7

Nguyễn Hữu Nhân

Nam

1960

1

2006

 

8

Đỗ Đức Thanh

Nam

1956

1

2006

 

9

Trần Quốc Bình

Nam

1969

1

2007

 

10

Phan Minh Giang

Nam

1971

1

2007

 

11

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1968

1

2007

 

12

Trần Mạnh Liểu

Nam

1957

1

2007

 

13

Vũ Hoàng Linh

Nam

1968

1

2007

 

14

Phạm Quang Tuấn

Nam

1962

1

2007

 

15

Nguyễn Văn Vượng

Nam

1964

1

2007

 

16

Đỗ Minh Đức

Nam

1974

1

2010

 

17

Trần Thị Hồng

Nữ

1964

1

2010

 

18

Ngô Thu Hương

Nữ

1966

1

2010

 

19

Võ Thị Thương Lan

Nữ

1961

1

2010

 

20

Bùi Văn Loát

Nam

1958

1

2010

 

21

Nguyễn Đình Minh

Nam

1959

1

2010

 

22

Võ Thanh Quỳnh

Nam

1959

1

2010

 

23

Trần Văn Tuấn

Nam

1968

1

2010

 

24

Tạ Thị Thảo

Nữ

1973

1

2010

 

25

Lê Văn Thiện

Nam

1971

1

2010

 

26

Trần Văn Thụy

Nam

1958

1

2010

 

27

Đỗ Quang Trung

Nam

1962

1

2010

 

28

Nguyễn Văn Vịnh

Nam

1966

1

2010

 

29

Nguyễn Thanh Sơn

Nam

1959

1

2011

 

30

Trần Ngọc Anh

Nam

1975

1

2012

 

31

Nguyễn Tiền Giang

Nam

1976

1

2012

 

32

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Nữ

1974

1

2012

 

33

Lê Minh Hà

Nam

1973

1

2012

 

34

Nguyễn Minh Huấn

Nam

1961

1

2012

 

35

Nguyễn Mạnh Khải

Nam

1975

1

2012

 

36

Nguyễn Trung Thành

Nam

1968

1

2012

 

37

Phùng Quốc Thanh

Nam

1961

1

2012

 

38

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

1976

1

2013

 

39

Trần Thị Dung

Nữ

1966

1

2013

 

40

Bùi Thị Việt Hà

Nữ

1975

1

2013

 

41

Lê Thu Hà

Nữ

1971

1

2013

 

42

Nguyễn Xuân Hoàn

Nam

1978

1

2013

 

43

Nguyễn Quang Huy

Nam

1974

1

2013

 

44

Vũ Văn Mạnh

Nam

1974

1

2013/2013

 

45

Trần Văn Quy

Nam

1960

1

2013/2013

 

46

Lê Trọng Vĩnh

Nam

1973

1

2013/2013

 

47

Đỗ Thị Kim Anh

Nữ

1972

1

2013/2013

 

48

Nguyễn Thanh Bình

Nam

1976

1

2013/2013

 

49

Nguyễn Hùng Huy

Nam

1978

1

2013/2013

 

50

Đoàn Hương Mai

Nữ

1975

1

2013/2013

 

51

Từ Bình Minh

Nam

1972

1

2013/2013

 

52

Nguyễn Minh Trường

Nam

1968

1

2013/2013

 

53

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nữ

1975

1

2013/2013

 

54

Ngô Thị Tường Châu

Nữ

1973

1

2014/2014

 

55

Nguyễn Mậu Chung

Nam

1957

1

2015/2015

 

56

Trần Quang Đức

Nam

1965

1

2015/2015

 

57

Vũ Thanh Hằng

Nữ

1978

1

2014/2014

 

58

Đinh Thị Bảo Hoa

Nữ

1965

1

2015/2015

 

59

Phạm Thị Ngọc Mai

Nữ

1977

1

2015/2015

 

60

Nguyễn Ngọc Minh

Nam

1979

1

2014/2014

 

61

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nữ

1978

1

2014/2014

 

62

Nguyễn Kiều Băng Tâm

Nữ

1972

1

2014/2014

 

63

Nguyễn Lai Thành

Nam

1968

1

2014/2014

 

64

Hoàng Thị Minh Thảo

Nữ

1979

1

2015/2015

 

65

Dương Hồng Anh

Nữ

1973

1

2016/2016

 

66

Chu Ngọc Châu

Nữ

1979

1

2016/2016

 

67

Trần Anh Đức

Nam

1979

1

2016/2016

 

68

Nguyễn Thị Hoàng Liên

Nữ

1974

1

2016/2016

 

69

Nguyễn Hoàng Nam

Nam

1979

1

2016/2016

 

70

Phó Đức Tài

Nam

1972

1

2016/2016

 

71

Nguyễn Thế Toàn

Nam

1973

1

2016/2016

 

72

Nguyễn Hữu Thọ

Nam

1979

1

2016/2016

 

73

Ngạc An Bang

Nam

1971

1

2018/2018

 

74

Nguyễn Thạc  Dũng

Nam

1980

1

2018/2018

 

75

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

1979

1

2018/2018

 

76

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1978

1

2018/2018

 

77

Hoàng Thị Hương Huế

Nữ

1974

1

2018/2018

 

78

Mạc Đình Hùng

Nam

1982

1

2018/2018

 

79

Mẫn Quang Huy

Nam

1973

1

2018/2018

 

80

Nguyễn Quang Hưng

Nam

1971

1

2018/2018

 

81

Nguyễn Thị Ánh Hường

Nữ

1976

1

2018/2018

 

82

Lê Đức Minh

Nam

1973

1

2018/2018

 

83

Đỗ Phúc Quân

Nam

1968

1

2018/2018

 

84

Phạm Anh  Sơn

Nam

1980

1

2018/2018

 

85

Trần Thị Thanh Vân

Nữ

1977

1

2018/2018

 

86

Đinh Xuân Thành

Nam

1974

1

2018/2018

 

87

Nguyễn Thị Minh Thuyết

Nam

1976

1

2018/2018

 

88

Ninh Văn Thu

Nam

1979

1

2018/2018

 

89

Đặng Thị Thanh Thủy

Nữ

1978

1

2018/2018

 

90

Lê Tuấn Tú

Nam

1978

1

2018/2018

 

91

Nguyễn Thị Hồng Minh

Nữ

1968

1

2018/2018

 

92

Đào Sỹ Đức

Nam

1983

1

2019/2020

 

93

Nguyễn Minh Phương

Nữ

1978

1

2019/2020

 

94

Nguyễn Thị Kim Thường

Nữ

1978

1

2019/2020

 

95

Trần Mạnh Trí

Nam

1981

1

2019/2020

 

96

Nguyễn Xuân Viết

Nam

1981

1

2019/2020

 

97

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Nữ

1982

1

2019/2020

 

98

Hoàng Anh Lê

Nam

1977

1

2019/2020

 

99

Bùi Quang Thành

Nam

1981

1

2019/2020

 

100

Phạm Thế Hải

Nam

1979

1

2019/2020

 

101

Đỗ Thị Phúc

Nữ

1980

1

2019/2020

 

102

Nguyễn Đình Thắng

Nam

1978

1

2019/2020

 

103

Ngô Quốc Anh

Nam

1983

1

2019/2020

 

104

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

1983

1

2019/2020

 

105

Vũ Nhật Huy

Nam

1985

1

2019/2020

 

106

Trịnh Thị Loan

Nữ

1980

1

2019/2020

 

107

Nguyễn Việt Tuyên

Nam

1984

1

2019/2020

 

108

Vũ Đỗ Long

Nam

1971

1

2011/2011

 

109

Lê Xuân Tuấn

Nam

1971

1

2016/2016

 

110

Bạch Hương Giang

Nữ

1982

1

2020/

 

111

Nguyễn Minh Hải

Nam

1985

1

2020/

 

112

Mai Hồng Hạnh

Nữ

1984

1

2020/

 

113

Nguyễn Minh Ngọc

Nam

1978

1

2020/

 

114

Phạm Chiến Thắng

Nam

1987

1

2020/

 

115

Nguyễn Trần Thuật

Nam

1980

1

2020/

 

116

Phạm Thị Thúy

Nữ

1980

1

2020/

 

117

Lê Quý Thường

Nam

1981

1

2020/

 

118

Phạm Trọng Tiến

Nam

1985

1

2020/

 

119

Trần Đình Trinh

Nam

1978

1

2020/

 

120

Trần Thanh Tuấn

Nam

1980

1

2020/

 

121

Trần Văn Tuấn

Nam

1978

1

2020/

 

122

Nguyễn Tài Tuệ

Nam

1981

1

2020/

 

 

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

 

 

1

Vũ Quang Hào

Nam

1955

1

1996/1996

 

2

Lâm Bá Nam

Nam

1954

1

2002/2002

 

3

Hà Văn Đức

Nam

1954

1

2003/2003

 

4

Phạm Văn Khoái

Nam

1956

1

2003/2003

 

5

Dương Xuân Sơn

Nam

1954

1

2003/2003

 

6

Nguyễn Chí Hoà

Nam

1955

1

2004/2004

 

7

Trần Khánh Thành

Nam

1957

1

2004/2004

 

8

Nguyễn Hồng Cổn

Nam

1956

1

2005/2005

 

9

Vũ Thị Phụng

Nữ

1959

1

2005/2005

 

10

Đỗ Thu Hà

Nữ

1961

1

2006/2006

 

11

Nguyễn Phạm Hùng

Nam

1958

1

2006/2006

 

12

Đoàn Đức Phương

Nam

1954

1

2006/2006

 

13

Vũ Văn Quân

Nam

1963

1

2006/2006

 

14

Vũ Văn Thi

Nam

1954

1

2006/2006

 

15

Nguyễn Văn Chính

Nam

1956

1

2007/2007

 

16

Đinh Xuân Lý

Nam

1957

1

2007/2007

 

17

Trần Thị Minh Hòa

Nữ

1966

1

2007/2007

 

18

Nguyễn Quang Hưng

Nữ

1961

1

2007/2007

 

19

Phạm Văn Quyết

Nam

1956

1

2007/2007

 

20

Lê Đình Chỉnh

Nam

1954

1

2009/2009

 

21

Phạm Công Nhất

Nam

1963

1

2009/2009

 

22

Phan Phương Thảo

Nữ

1962

1

2009/2009

 

23

Hoàng Anh Thi

Nữ

1963

1

2009/2009

 

24

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1962

1

2009/2009

 

25

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nữ

1962

1

2009/2009

 

26

Nguyễn Văn Chính

Nam

1960

1

2010/2011

 

27

Trương Thị Khánh Hà

Nữ

1967

1

2010/2010

 

28

Nguyễn Thị Minh Hằng

Nữ

1970

1

2010/2011

 

29

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nữ

1963

1

2010/2011

 

30

Trịnh Cẩm Lan

Nữ

1970

1

2010/2011

 

31

Lê Thị Minh Loan

Nữ

1973

1

2010/2010

 

32

Nguyễn Thiện Nam

Nam

1960

1

2010/2011

 

33

Nguyễn Văn Phúc

Nam

1959

1

2010/2011

 

34

Đặng Thị Lan

Nữ

1961

1

2011/2012

 

35

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1965

1

2012/2013

 

36

Trần Thu Hương

Nữ

1975

1

2012/2013

 

37

Nguyễn Văn Sửu

Nam

1973

1

2012/2013

 

38

Trịnh Văn Tùng

Nam

1969

1

2012/2012

 

39

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1976

1

2013/2013

 

40

Nguyễn Thanh Bình

Nam

1956

1

2013/2013

 

41

Trần Văn Hải

Nam

1957

1

2013/2013

 

42

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

1965

1

2013/2013

 

43

Đặng Thị Thu Hương

Nữ

1975

1

2013/2013

 

44

Hoàng Thu Hương

Nữ

1979

1

2013/2013

 

45

Trần Thị Kim Oanh

Nữ

1968

1

2013/2013

 

46

Lê Văn Thịnh

Nam

1955

1

2013/2013

 

47

Bùi Hồng Hạnh

Nữ

1976

1

2015/2015

 

48

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1974

1

2015/2015

 

49

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1965

1

2015/2015

 

50

Phan Hải Linh

Nữ

1970

1

2015/2015

 

51

Trần Ngọc Liêu

Nam

1960

1

2015/2015

 

52

Bùi Thành Nam

Nam

1971

1

2015/2015

 

53

Trần Viết Nghĩa

Nam

1977

1

2015/2015

 

54

Ngô Thị Phượng

Nữ

1962

1

2015/2015

 

55

Trần Thiện Thanh

Nữ

1976

1

2015/2015

 

56

Nguyễn Thị Phương Thùy

Nữ

1981

1

2015/2015

 

57

Đinh Hồng Hải

Nam

1970

1

2016/2016

 

58

Phạm Thị Thu Hoa

Nữ

1967

1

2016/2016

 

59

Hoàng Văn Luân

Nam

1962

1

2016/2016

 

60

Bùi Thị Hồng Thái

Nữ

1983

1

2016/2016

 

61

Phạm Xuân Thạch

Nam

1976

1

2016/2016

 

62

Đào Thanh Trường

Nam

1980

1

2016/2016

 

63

Đinh Kiều Châu

Nữ

1973

1

2018/2018

 

64

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam

1980

1

2018/2018

 

65

Nguyễn Văn Chiều

Nam

1979

1

2018/2018

 

66

Nguyễn Anh Cường

Nam

1979

1

2018/2018

 

67

Nguyễn Trường Giang

Nam

1973

1

2018/2018

 

68

Trần Thị Hạnh

Nữ

1971

1

2018/2018

 

69

Trần Thị Hồng Hạnh

Nữ

1983

1

2018/2018

 

70

Nguyễn Quang Liệu

Nam

1968

1

2018/2018

 

71

Trịnh Thị Linh

Nữ

1982

1

2018/2018

 

72

Nguyễn Văn Lượt

Nam

1980

1

2018/2018

 

73

Đặng Hồng Sơn

Nam

1980

1

2018/2018

 

74

Phạm Quốc Thành

Nam

1977

1

2018/2018

 

75

Đào Đức Thuận

Nam

1978

1

2018/2018

 

76

Nguyễn Thị Như Trang

Nữ

1979

1

2018/2018

 

77

Nguyễn Thị Thái Lan

Nữ

1974

1

2019/2020

 

78

Phạm Hồng Long

Nam

1976

1

2019/2020

 

79

Bùi Chí Trung

Nam

1978

1

2019/2020

 

80

Phạm Văn Thủy

Nam

1982

1

2019/2020

 

81

Lâm Minh Châu

Nam

1986

1

2020/

 

82

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

1980

1

2020/

 

 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Lân Trung

Nam

1955

1

2003/2003

 

2

Lê Hùng Tiến

Nam

1956

1

2004/2004

 

3

Võ Đại Quang

Nam

1956

1

2006/2006

 

4

Phạm Ngọc Hàm

Nam

1959

1

2009/2009

 

5

Nguyễn Hoàng Anh

Nữ

1967

1

2010/2010

 

6

Đinh Hồng Vân

Nam

1962

1

2011/2011

 

7

Nguyễn Thành Văn

Nam

1961

1

2011/2011

 

8

Vũ Thị Chín

Nữ

1959

1

2012/2012

 

9

Trần Đình Bình

Nam

1955

1

2012/2012

 

10

Lâm Quang Đông

Nam

1967

1

2013/2013

 

11

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Nữ

1981

1

2013/2013

 

12

Cầm Tú Tài

Nam

1973

1

2013/2013

 

13

Trịnh Đức Thái

Nam

1962

1

2013/2013

 

14

Lê Văn Canh

Nam

1955

1

2015/2015

 

15

Đỗ Hoàng Ngân

Nữ

1966

1

2015/2015

 

16

Hà Lê Kim Anh

Nữ

1977

1

2016/2016

 

 

5. Trường Đại học Công nghệ

 

 

 

 

 

1

Hoàng Xuân Huấn

Nam

1954

1

2007/2007

 

2

Nguyễn Đình Việt

Nam

1955

1

2007/2007

 

3

Nguyễn Việt Hà

Nam

1974

1

2009/2009

 

4

Phạm Đức Thắng

Nam

1973

1

2011/2011

 

5

Trịnh Anh Vũ

Nam

1956

1

2011/2011

 

6

Nguyễn Hải Châu

Nam

1970

1

2012/2012

 

7

Nguyễn Kiên Cường

Nam

1959

1

2012/2012

 

8

Đỗ Thị Hương Giang

Nữ

1979

1

2012/2012

 

9

Trương Ninh Thuận

Nam

1977

1

2012/2012

 

10

Nguyễn Linh Trung

Nam

1973

1

2012/2012

 

11

Đặng Thế Ba

Nam

1965

1

2013/2013

 

12

Phạm Mạnh Thắng

Nam

1973

1

2013/2013

 

13

Trương Anh Hoàng

Nam

1973

1

2015/2015

 

14

Nguyễn Ngọc Hóa

Nam

1976

1

2015/2015

 

15

Phạm Ngọc Hùng

Nam

1979

1

2015/2015

 

16

Nguyễn Phương Hoài Nam

Nam

1963

1

2015/2015

 

17

Nguyễn Phương Thái

Nam

1977

1

2015/2015

 

18

Nguyễn Trí Thành

Nam

1977

1

2015/2015

 

19

Lê Sỹ Vinh

Nam

1980

1

2015/2015

 

20

Lê Thanh Hà

Nam

1980

1

2016/2016

 

21

Phan Xuân Hiếu

Nam

1979

1

2016/2016

 

22

Nguyễn Việt Anh

Nam

1977

1

2018/2018

 

23

Nguyễn Nam Hoàng

Nam

1974

1

2018/2018

 

24

Nguyễn Thị Nhật Thanh

Nữ

1980

1

2018/2018

 

25

Nguyễn Hoài Sơn

Nam

1976

1

2019/2020

 

26

Bùi Thanh Tùng

Nam

1981

1

2019/2020

 

 

6. Trường Đại học Kinh tế

 

 

 

 

 

1

Phạm Văn Dũng

Nam

1957

1

2003/2003

 

2

Nguyễn Văn Hiệu

Nam

1966

1

2007/2008

 

3

Hoàng Văn Hải

Nam

1966

1

2009/2010

 

4

Hà Văn Hội

Nam

1962

1

2009/2010

 

5

Trần Anh Tài

Nam

1957

1

2009/2010

 

6

Nguyễn Xuân Thiên

Nam

1957

1

2009/2010

 

7

Nguyễn Mạnh Tuân

Nam

1962

1

2012/2013

 

8

Nguyễn Thị Kim Anh

Nữ

1961

1

2013/2014

 

9

Phạm Thị Hồng Điệp

Nữ

1974

1

2013/2014

 

10

Nguyễn Thị Kim Chi

Nữ

1960

1

2014/2015

 

11

Nguyễn Việt Khôi

Nam

1979

1

2014/2015

 

12

Trần Đức Hiệp

Nam

1973

1

2015/2015

 

13

Vũ Đức Thanh

Nam

1957

1

2015/2015

 

14

Nguyễn An Thịnh

Nam

1980

1

2015/2018

 

15

Nguyễn Trúc Lê

Nam

1976

1

2016/2016

 

16

Nhâm Phong Tuân

Nam

1980

1

2016/2016

 

17

Phan Chí Anh

Nam

1970

1

2017/2018

 

18

Nguyễn Đăng Minh

Nam

1976

1

2017/2018

 

19

Lê Trung Thành

Nam

1976

1

2017/2018

 

20

Nguyễn Anh Thu

Nữ

1976

1

2017/2018

 

21

Lê Đình Hải

Nam

1974

1

2019/2020

 

22

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

1976

1

2020/2021

 

 

7. Trường Đại học Giáo dục