Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Kinh tế

 
Bậc Thạc sĩ
Bậc Tiến sĩ
Ngành Kinh tế chính trị
Mã số
Ngành Kinh tế chính trị
Mã số
Ngành Kinh tế đối ngoại
 
 
 
Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
62 31 07 01
Ngành Quản trị kinh doanh
 
 
 
Quản lí kinh tế
60 34 01
 
 
Quản trị kinh doanh
62 34 05 01
Ngành Tài chính – Ngân hàng
 
 
 
Tài chính và ngân hàng
60 34 20
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: