Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bậc Thạc sĩ
Mã số
Bậc Tiến sĩ
Mã số
Ngành Sinh học
 
Ngành Sinh học
 
Nhân chủng học
60 42 01
Nhân chủng học
62 42 01 01
Sinh học thực nghiệm
60 42 30
Sinh lí học người và động vật
62 42 30 01
Sinh lí học thực vật
62 42 30 05
Lí sinh học
62 42 30 10
Hóa sinh học
62 42 30 15
Mô - phôi và tế bào học
62 42 30 20
Vi sinh vật học
60 42 40
Vi sinh vật học
62 42 40 01
Di truyền học
60 42 70
Di truyền học
62 42 70 01
Ngành Công nghệ sinh học
 
 
 
Công nghệ sinh học (chương trình đào tạo quốc tế)
60 42 80
 
 
Ngành Vật lí
 
Ngành Vật lí
 
Vật lí lí thuyết và vật lí toán
60 44 01
Vật lí lí thuyết và vật lí toán
62 44 01 01
Vật lí vô tuyến và điện tử
60 44 03
Vật lí vô tuyến và điện tử
62 44 03 01
Vật lí nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao
60 44 05
Vật lí nguyên tử và hạt nhân
62 44 05 01
Quang học
60 44 11
Quang học
62 44 11 01
Vật lí địa cầu
60 44 15
Vật lí địa cầu
62 44 15 01
Ngành Cơ học
 
Ngành Cơ học
 
Ngành Công nghệ Hóa học
 
 
 
Quản lí chất thải và xử lí vùng ô nhiễm (chương trình đào tạo quốc tế)*
 
 
 
Ngành Hóa học
 
Ngành Hóa học
 
Hóa vô cơ
62 44 25 01
Hóa phân tích
62 44 29 01
 
 
Ngành Địa chất
 
Ngành Địa chất
 
Ngành Địa lí
 
Ngành Địa lí
 
 
 
Địa lí tự nhiên
60 44 70
Địa lí tự nhiên
62 44 70 01
Địa mạo và cổ địa lí
62 44 72 01
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí
62 44 76 01
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
60 85 15
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
62 85 15 01
Ngành Địa chính
 
 
 
 
 
Ngành Khí tượng
 
Ngành Khí tượng
 
Ngành Thủy văn
 
Ngành Thủy văn
 
Ngành Hải dương học
 
Ngành Hải dương học
 
Hóa học biển
62 44 97 05
Ngành Toán học
 
Ngành Toán học
 
Toán giải tích
60 46 01
Toán giải tích
62 46 01 01
Phương trình vi phân và tích phân
62 46 01 05
Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
60 46 15
Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
62 46 15 01
Toán học tính toán
60 46 30
Toán học tính toán
62 46 30 01
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
60 46 35
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
62 46 35 01
Phương pháp toán sơ cấp
60 46 40
 
 
Ngành Thổ nhưỡng học
 
Ngành Thổ nhưỡng học
 
Khoa học đất
60 62 15
Đất và dinh dưỡng cây trồng
62 62 15 01
Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp
62 62 15 05
Ngành Khoa học môi trường
 
Ngành Khoa học môi trường
 
 
 

Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: