danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:19:40 Ngày 28/01/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 1555/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 25/05/2011
Trích yếu : Về việc ban hành “Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội